Test Bilgileri

Laboratuvar İsmi

: Su-Atık su Laboratuvarı

Laboratuvar Sorumlusu : Doç. Dr. Afşın Yusuf Çetinkaya
İlgili Bölüm : ÇEVRE MÜH.BÖLÜMÜ
Telefon : 0212 383 53 92
Adres : YTÜ İnşaat Fakültesi Çevre Mühendsiliği Bölümü
Laboratuvar Web Adresi : www.cem.yildiz.edu.tr
Yapılan Test : Bulanıklık Ölçümü
Cihaz İsmi : Türbidimetre
Cihaz Modeli, Özellikleri : WTW
Testin Uygulandığı Malzeme : Atık su
Testin Standartları : SM 2130 B
Cihaz Kalibrasyon Tarihi :
Türbidimetre-Fotoğraf