Test Bilgileri

Laboratuvar İsmi

: Cam Araştırma Laboratuvarı

Laboratuvar Sorumlusu : Ali Erçin Ersundu & Miray Çelikbilek Ersundu
İlgili Bölüm : MET.VE MALZEME MÜH.BÖL.
Telefon : 02123834697
Adres : Yıldız Teknik Üniversitesi, Kimya Metalurji Fakültesi, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü, KMC 106
Laboratuvar Web Adresi : http://www.glass.yildiz.edu.tr/
Yapılan Test : Işıma Özellikleri Tayini
Cihaz İsmi : Floresans spektrofotometre
Cihaz Modeli, Özellikleri : Perkin Elmer LS-55
Testin Uygulandığı Malzeme : Katı optik malzemeler
Testin Standartları : Fotolüminesans özelliğe sahip numunelerin 200 – 800 nm dalgaboyu aralığında uyarımı sonucu elde edilen ışıma özelliklerinin 200 nm – 900 nm aralığında okunması
Cihaz Kalibrasyon Tarihi :
Floresans spektrofotometre-Fotoğraf