Test Bilgileri

Laboratuvar İsmi

: Su-Atık su Laboratuvarı

Laboratuvar Sorumlusu : Doç. Dr. Afşın Yusuf Çetinkaya
İlgili Bölüm : ÇEVRE MÜH.BÖLÜMÜ
Telefon : 0212 383 53 92
Adres : YTÜ İnşaat Fakültesi Çevre Mühendsiliği Bölümü
Laboratuvar Web Adresi : www.cem.yildiz.edu.tr
Yapılan Test : pH, İletkenlik, Çözünmüş oksijen
Cihaz İsmi : Çoklu Ölçer
Cihaz Modeli, Özellikleri : WTW 350i
Testin Uygulandığı Malzeme : Atık su
Testin Standartları : SM 4500 H+ B,SM 2510 B,SM 4500 O G
Cihaz Kalibrasyon Tarihi :
Çoklu Ölçer-Fotoğraf