Cihaz Detayları

Laboratuvar İsmi

: Titreşim Uygulamaları ve Kontrolü Laboratuvarı

Laboratuvar Sorumlusu : Dr.Öğr.Üyesi Muzaffer Metin
İlgili Bölüm : MAKİNE MÜH.BÖLÜMÜ
Telefon : 02123832894
Adres : Yıldız Teknik Üniversitesi, Makine Müh. Bölümü, Beşiktaş
Laboratuvar Web Adresi : Yok
Cihaz İsmi : Vidalı Lineer Hareket Modülü
Sicil/Seri No :
Cihaz Modeli, Özellikleri : 20-05 Vidalı Mil G-Ten ve 20lik G-Ten Ray
Durum:Çalışıyor/Çalışmıyor? :
Kalibrasyon Yapıldımı? :
Doğrulama :
Cihaz Kalibrasyon Tarihi : 14.09.2017
Bir Sonraki Kalibrasyon Tarihi :
Vidalı Lineer Hareket Modülü-Fotoğraf