Yıldız Teknik Üniversitesi - Testler

Test İsmi Laboratuvar İsmi Fakülte/Bölüm
Çekme- Basma Testi Gemi Mukavemeti Laboratuvarı Gemi İnşaatı ve Denizcilik Fakültesi / Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği Bölümü
Üç Nokta Eğilme Testi Gemi Mukavemeti Laboratuvarı Gemi İnşaatı ve Denizcilik Fakültesi / Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği Bölümü
Vakum İnfüzyon ile Kompozit Parça Üretimi Kompozit Malzeme Laboratuvarı Gemi İnşaatı ve Denizcilik Fakültesi / Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği Bölümü
Polimer Sentezi Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi REKTÖRLÜK / MERKEZ LABORATUVARI
Ekstraksiyon İşlemi (SOLVENTSİZ ve SOLVENTLİ) Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi REKTÖRLÜK / MERKEZ LABORATUVARI
3B Model Prototip Üretimi Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi REKTÖRLÜK / MERKEZ LABORATUVARI
Glovebox - Günlük ve Saatlik Kullanım Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi REKTÖRLÜK / MERKEZ LABORATUVARI
Spektroskopik elipsometri (Ψ, ∆) ölçümü Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi REKTÖRLÜK / MERKEZ LABORATUVARI
Yüzey pürüzlülüğü ve Kalınlık Tayini Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi REKTÖRLÜK / MERKEZ LABORATUVARI
Yüzey pürüzlülüğü Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi REKTÖRLÜK / MERKEZ LABORATUVARI
Mikroskop Kullanımı (1 saat) Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi REKTÖRLÜK / MERKEZ LABORATUVARI
Tek Noktalı BET Spesifik Yüzey Alanı Ölçümü Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi REKTÖRLÜK / MERKEZ LABORATUVARI
Çok Noktalı BET Spesifik Yüzey Alanı Ölçümü Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi REKTÖRLÜK / MERKEZ LABORATUVARI
BET Spesifik yüzey alanı + gözenek boyut dağılımı Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi REKTÖRLÜK / MERKEZ LABORATUVARI
Yoğunluk Tayini Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi REKTÖRLÜK / MERKEZ LABORATUVARI
Düşük Basınçta Porozite Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi REKTÖRLÜK / MERKEZ LABORATUVARI
Yüksek Basınçta Porozite Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi REKTÖRLÜK / MERKEZ LABORATUVARI
Toplam Porozite Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi REKTÖRLÜK / MERKEZ LABORATUVARI
Sıcaklık Taraması Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi REKTÖRLÜK / MERKEZ LABORATUVARI
Gerinim Taraması Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi REKTÖRLÜK / MERKEZ LABORATUVARI
Frekans Taraması Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi REKTÖRLÜK / MERKEZ LABORATUVARI
Viskosite Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi REKTÖRLÜK / MERKEZ LABORATUVARI
Cantilever Testi (Single/Dual) Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi REKTÖRLÜK / MERKEZ LABORATUVARI
Tension Testi Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi REKTÖRLÜK / MERKEZ LABORATUVARI
TG/DTA Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi REKTÖRLÜK / MERKEZ LABORATUVARI
Karbon Karası Miktar Tayini – Poliolefin Borular ve Bağlantı Elemanları Karbon Siyahı Tayini Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi REKTÖRLÜK / MERKEZ LABORATUVARI
OIT (Oxygen Induction Time) Testi – Poliolefin Borular ve Ekleme Parçaları-Oksidasyon indüksiyon süresinin tayini (OIT) Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi REKTÖRLÜK / MERKEZ LABORATUVARI
TG-FTIR - 0-1 Saat Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi REKTÖRLÜK / MERKEZ LABORATUVARI
Tek Katman Devre Basımı Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi REKTÖRLÜK / MERKEZ LABORATUVARI
Çift Katman Devre Basımı Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi REKTÖRLÜK / MERKEZ LABORATUVARI
X-ışını difraksiyon paterni çekimi – Toz Numune Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi REKTÖRLÜK / MERKEZ LABORATUVARI
X-ışını difraksiyon paterni çekimi – İnce Film Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi REKTÖRLÜK / MERKEZ LABORATUVARI
Kalitatif X-ışınları kristal faz analizi (patern çekimi hariç) Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi REKTÖRLÜK / MERKEZ LABORATUVARI
Yüksek Sıcaklık Difraksiyon paterni çekimi Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi REKTÖRLÜK / MERKEZ LABORATUVARI
UV-VIS Kullanımı Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi REKTÖRLÜK / MERKEZ LABORATUVARI
ATR Tekniği ile Kimyasal Bağ Analizi Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi REKTÖRLÜK / MERKEZ LABORATUVARI
Raman Spektrumu Eldesi ( Raman Spectrum ) Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi REKTÖRLÜK / MERKEZ LABORATUVARI
Nano Boyutta Parçacık Ölçümü Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi REKTÖRLÜK / MERKEZ LABORATUVARI
Zeta Potansiyeli Ölçümü Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi REKTÖRLÜK / MERKEZ LABORATUVARI
İzoelektrik Nokta Ölçümü Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi REKTÖRLÜK / MERKEZ LABORATUVARI
0,02 um – 2000 um Aralığında Parçacık Boyutu Ölçümü Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi REKTÖRLÜK / MERKEZ LABORATUVARI
Toz Morfolojisi Analizi Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi REKTÖRLÜK / MERKEZ LABORATUVARI
SEM Görüntüleme Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi REKTÖRLÜK / MERKEZ LABORATUVARI
SEM-EDS Yarı Kantitatif Analiz Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi REKTÖRLÜK / MERKEZ LABORATUVARI
SEM-EDS Elementel Haritalama Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi REKTÖRLÜK / MERKEZ LABORATUVARI
Basma Testi Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi REKTÖRLÜK / MERKEZ LABORATUVARI
Çekme Testi Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi REKTÖRLÜK / MERKEZ LABORATUVARI
Eğme Testi Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi REKTÖRLÜK / MERKEZ LABORATUVARI
Metalik Malzemeler- Çekme Deneyi- Ortam Sıcaklığında Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi REKTÖRLÜK / MERKEZ LABORATUVARI
Plastikler-çekme özelliklerinin tayini Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi REKTÖRLÜK / MERKEZ LABORATUVARI
Lastikler ve Termoplastikler – Çekme Gerilmesi- Uzama özelliklerinin tayini Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi REKTÖRLÜK / MERKEZ LABORATUVARI
Çekme Testi (Özel Sıcaklıklar) Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi REKTÖRLÜK / MERKEZ LABORATUVARI
Yorulma Testi Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi REKTÖRLÜK / MERKEZ LABORATUVARI
LCMSOTOF - Kalitatif Tayin (HR/MS, HRMSMS) Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi REKTÖRLÜK / MERKEZ LABORATUVARI
LCMSOTOF - Kantitatif Tayin (HR/MS, HRMSMS) Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi REKTÖRLÜK / MERKEZ LABORATUVARI
RTPCR Kullanımı Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi REKTÖRLÜK / MERKEZ LABORATUVARI
ICP-MS - Kalitatif Tayin Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi REKTÖRLÜK / MERKEZ LABORATUVARI
ICP-MS – Türlendirme (Cr III,VI; Arsenik 3,5; Arsenobetain; Selenyum 4,6; Selenomethionine) Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi REKTÖRLÜK / MERKEZ LABORATUVARI
ICP-OES - Kantitatif Tayin Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi REKTÖRLÜK / MERKEZ LABORATUVARI
ICP-OES - Kalitatif Tayin Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi REKTÖRLÜK / MERKEZ LABORATUVARI
Azo Boyar Madde Tayini Analitik Araştırma Laboratuvarı 2 FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ / KİMYA BÖLÜMÜ
Uçucu Organik Bileşen Tayini Analitik Araştırma Laboratuvarı 2 FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ / KİMYA BÖLÜMÜ
Ağır Metal Tayini Analitik Araştırma Laboratuvarı 2 FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ / KİMYA BÖLÜMÜ
AAS - Alev Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi REKTÖRLÜK / MERKEZ LABORATUVARI
AAS - Grafit Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi REKTÖRLÜK / MERKEZ LABORATUVARI
Toplam Organik Karbon Tayini Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi REKTÖRLÜK / MERKEZ LABORATUVARI
Sıvı Numunelerde Toplam Azot Tayini Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi REKTÖRLÜK / MERKEZ LABORATUVARI
GC-FID - Kantitatif Analiz Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi REKTÖRLÜK / MERKEZ LABORATUVARI
ICP-MS - Kantitatif Tayin Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi REKTÖRLÜK / MERKEZ LABORATUVARI
GC-FID - Kalitatif Analiz Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi REKTÖRLÜK / MERKEZ LABORATUVARI
GC-MS - Kantitatif Analiz Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi REKTÖRLÜK / MERKEZ LABORATUVARI
GC-MS - Kalitatif Analiz Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi REKTÖRLÜK / MERKEZ LABORATUVARI
GC-MS - Termal Desorpsiyon - Kantitatif Analiz Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi REKTÖRLÜK / MERKEZ LABORATUVARI
GC-MS - Termal Desorpsiyon - Kalitatif Analiz Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi REKTÖRLÜK / MERKEZ LABORATUVARI
Hücre çoğaltma, pasajlama, Flask T25 (NIH 3T3, L929, MCF 7, MDA, HACAT, THP1) Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi REKTÖRLÜK / MERKEZ LABORATUVARI
Sitotoksisite Testleri (MTT, XTT, Neutral Red, Presto Blue) Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi REKTÖRLÜK / MERKEZ LABORATUVARI
İmmünotosisite deneyleri (İnterlökin1, İnterlökin6, İnterlökin8, İnterlökin10 ve TNF alfa) Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi REKTÖRLÜK / MERKEZ LABORATUVARI
Floresanlı ve Floresansız Görüntüleme Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi REKTÖRLÜK / MERKEZ LABORATUVARI
DNA Saflık ve Miktar Analizi Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi REKTÖRLÜK / MERKEZ LABORATUVARI
Polimer-Molekül Ağırlık Dağılımı Ölçümü Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi REKTÖRLÜK / MERKEZ LABORATUVARI
İnert Gaz ve Hava Ortamlı Tüp Fırın Kullanımı Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi REKTÖRLÜK / MERKEZ LABORATUVARI
Lineer ve Nonlineer Network Parametreleri- (S Parameters) RF-Mikrodalga ArGe Laboratuvarı [YTÜ RF LAB] ELEKTRİK-ELEKTRONİK FAKÜLTESİ / ELEKTRONİK VE HAB.MÜH.BÖL
Mikro sertlik ölçümü Makine Malzemesi Laboratuvarı MAKİNE FAKÜLTESİ / MAKİNE MÜH.BÖLÜMÜ
Rockwell Sertlik Ölçümü Makine Malzemesi Laboratuvarı MAKİNE FAKÜLTESİ / MAKİNE MÜH.BÖLÜMÜ
Çentik Darbe Testi Makine Malzemesi Laboratuvarı MAKİNE FAKÜLTESİ / MAKİNE MÜH.BÖLÜMÜ
Tane büyüklüğü dağılımı - Eleme Metodu Yol ve Bitüm Laboratuvarı İNŞAAT FAKÜLTESİ / İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Magnezyum Sülfat Donma Deneyi Yol ve Bitüm Laboratuvarı İNŞAAT FAKÜLTESİ / İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Kaba agregalarda tane yoğunluğu ve su emme oranı tayini Yol ve Bitüm Laboratuvarı İNŞAAT FAKÜLTESİ / İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
İnce agregalarda tane yoğunluğu ve su emme oranı tayini Yol ve Bitüm Laboratuvarı İNŞAAT FAKÜLTESİ / İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Filler Tane yoğunluğu Tayini - Piknometre Metodu Yol ve Bitüm Laboratuvarı İNŞAAT FAKÜLTESİ / İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Gevşek Yığın Yoğunluğunun ve Boşluk Hacminin Tayini Yol ve Bitüm Laboratuvarı İNŞAAT FAKÜLTESİ / İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Tane Şekli Tayini - Yassılık Endeksi Yol ve Bitüm Laboratuvarı İNŞAAT FAKÜLTESİ / İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Soyulma mukavemeti (statik metod) Yol ve Bitüm Laboratuvarı İNŞAAT FAKÜLTESİ / İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Filler kıvamlılık tayini (Delta halka ve bilye deneyi) Yol ve Bitüm Laboratuvarı İNŞAAT FAKÜLTESİ / İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Penetrasyon- İğne batma derinliği Yol ve Bitüm Laboratuvarı İNŞAAT FAKÜLTESİ / İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Yumuşama noktası tayini-Halka ve bilye yöntemi Yol ve Bitüm Laboratuvarı İNŞAAT FAKÜLTESİ / İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
RTFOT Yöntemi ile ısı ve hava etkisi altında sertleşme direncinin tayini Yol ve Bitüm Laboratuvarı İNŞAAT FAKÜLTESİ / İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Parlama noktası - Cleveland açık kap metodu Yol ve Bitüm Laboratuvarı İNŞAAT FAKÜLTESİ / İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Özgül ağırlık - Piknometre Metodu Yol ve Bitüm Laboratuvarı İNŞAAT FAKÜLTESİ / İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Elastik geri dönme Yol ve Bitüm Laboratuvarı İNŞAAT FAKÜLTESİ / İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Depolama kararlılığının tayini Yol ve Bitüm Laboratuvarı İNŞAAT FAKÜLTESİ / İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Saybolt furol viskozitesi tayini Yol ve Bitüm Laboratuvarı İNŞAAT FAKÜLTESİ / İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Bağlayıcının Süzülmesi -Schellenberg Metodu Yol ve Bitüm Laboratuvarı İNŞAAT FAKÜLTESİ / İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Marshall Deneyi (Stabilite, akma ,boşluk,bitümle dolu boşluk,agregalar arası boşluk tayini) Yol ve Bitüm Laboratuvarı İNŞAAT FAKÜLTESİ / İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Çözünür bağlayıcı (bitüm) içeriği Yol ve Bitüm Laboratuvarı İNŞAAT FAKÜLTESİ / İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Asfalt Performansı , 5,25 ve 40 °C sıcaklıklarda (Dolaylı çekme+Dol.çekme mukavemeti+Tekrarlı sünme+Statik sünme) Yol ve Bitüm Laboratuvarı İNŞAAT FAKÜLTESİ / İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
CBR (Kaliforniya taşıma oranı) Yol ve Bitüm Laboratuvarı İNŞAAT FAKÜLTESİ / İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Bitümlü kaplamaların Marshall metoduyla dizaynı Yol ve Bitüm Laboratuvarı İNŞAAT FAKÜLTESİ / İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Penetrasyon ve esneklik tayini Yol ve Bitüm Laboratuvarı İNŞAAT FAKÜLTESİ / İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Sürtünme Testi (Pendulum test ) Yol ve Bitüm Laboratuvarı İNŞAAT FAKÜLTESİ / İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Akilli Ev Enerji Yonetim Algoritmalarinin Testleri Akıllı Şebekeler Araştırma Laboratuvarı ELEKTRİK-ELEKTRONİK FAKÜLTESİ / ELEKTRİK MÜH.BÖLÜMÜ
Konsantrasyon ölçme Çevre Mühendisliği Araştırma Laboratuvarı - 5 İNŞAAT FAKÜLTESİ / ÇEVRE MÜH.BÖLÜMÜ
pH ölçme Çevre Mühendisliği Araştırma Laboratuvarı - 5 İNŞAAT FAKÜLTESİ / ÇEVRE MÜH.BÖLÜMÜ
Iletkenlik ölçme Çevre Mühendisliği Araştırma Laboratuvarı - 5 İNŞAAT FAKÜLTESİ / ÇEVRE MÜH.BÖLÜMÜ
Oksidasyon redüksiyon potansiyeli (ORP) ölçme Çevre Mühendisliği Araştırma Laboratuvarı - 5 İNŞAAT FAKÜLTESİ / ÇEVRE MÜH.BÖLÜMÜ
Gemi direnci ve ana makina gücü tahmini GİDF HAD LABORATUVARI GEMİ İNŞAATI VE DENİZCİLİK FAKÜLTESİ / GEMİ iNŞAATI VE GEMİ MAKİNALARI MÜHENDİSLİĞİ
Açık su pervane ve gemi sevk performansının tahmini GİDF HAD LABORATUVARI GEMİ İNŞAATI VE DENİZCİLİK FAKÜLTESİ / GEMİ iNŞAATI VE GEMİ MAKİNALARI MÜHENDİSLİĞİ
Gemi hareketlerinin incelenmesi GİDF HAD LABORATUVARI GEMİ İNŞAATI VE DENİZCİLİK FAKÜLTESİ / GEMİ iNŞAATI VE GEMİ MAKİNALARI MÜHENDİSLİĞİ
Gemi manevralarının incelenmesi GİDF HAD LABORATUVARI GEMİ İNŞAATI VE DENİZCİLİK FAKÜLTESİ / GEMİ iNŞAATI VE GEMİ MAKİNALARI MÜHENDİSLİĞİ
Gemi aerodinamiğinin incelenmesi GİDF HAD LABORATUVARI GEMİ İNŞAATI VE DENİZCİLİK FAKÜLTESİ / GEMİ iNŞAATI VE GEMİ MAKİNALARI MÜHENDİSLİĞİ
Pervane ve geminin yaydığı akış kaynaklı gürültünün hesaplanması GİDF HAD LABORATUVARI GEMİ İNŞAATI VE DENİZCİLİK FAKÜLTESİ / GEMİ iNŞAATI VE GEMİ MAKİNALARI MÜHENDİSLİĞİ
Tahıl unlarında su absorbsiyonu, stabilite, vb analizler KMB-120 (Ürün Geliştirme Laboratuvarı) KİMYA-METALURJİ FAKÜLTESİ / GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖL.
Tahıl unlarında uzayabilirlik, uzamaya karşı direnç vb. analizler KMB-120 (Ürün Geliştirme Laboratuvarı) KİMYA-METALURJİ FAKÜLTESİ / GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖL.
Moleküler eleme kromatografisi KMC-307 - Biyonanoteknoloji ve Biyosensörler Laboratuvarı KİMYA-METALURJİ FAKÜLTESİ / BİYOMÜHENDİSLİK BÖL.
Partikül boyut ölçümü KMC-306 - Prof. Dr. Mamed MUSTAFAEV AKDESTE Biyopolimer ve Aşılar Laboratuvarı KİMYA-METALURJİ FAKÜLTESİ / BİYOMÜHENDİSLİK BÖL.
ELISA plaka absorbans ölçümü KMC-306 - Prof. Dr. Mamed MUSTAFAEV AKDESTE Biyopolimer ve Aşılar Laboratuvarı KİMYA-METALURJİ FAKÜLTESİ / BİYOMÜHENDİSLİK BÖL.
Sıvı kromatografisi-Kütle Spektrometrisi KMC-306 - Prof. Dr. Mamed MUSTAFAEV AKDESTE Biyopolimer ve Aşılar Laboratuvarı KİMYA-METALURJİ FAKÜLTESİ / BİYOMÜHENDİSLİK BÖL.
Görünür bölge spektroskopisi KMC-306 - Prof. Dr. Mamed MUSTAFAEV AKDESTE Biyopolimer ve Aşılar Laboratuvarı KİMYA-METALURJİ FAKÜLTESİ / BİYOMÜHENDİSLİK BÖL.
Mikrodalga destekli katı fazda peptid sentezi KMC-306 - Prof. Dr. Mamed MUSTAFAEV AKDESTE Biyopolimer ve Aşılar Laboratuvarı KİMYA-METALURJİ FAKÜLTESİ / BİYOMÜHENDİSLİK BÖL.
Mikroyapı İncelemesi Işık Mikroskobu Laboratuvarı, KMC-0311 KİMYA-METALURJİ FAKÜLTESİ / MET.VE MALZEME MÜH.BÖL.
Kimyasal Analiz Prof. Dr. Necdet TÜKEL Kimyasal Analiz Laboratuvarı, KMC-0303 KİMYA-METALURJİ FAKÜLTESİ / MET.VE MALZEME MÜH.BÖL.
İzolasyon Yağı Delinme Dayanımı Testleri Yüksek Gerilim Laboratuvarı ELEKTRİK-ELEKTRONİK FAKÜLTESİ / ELEKTRİK MÜH.BÖLÜMÜ
Delinme Gerilimi Testleri Yüksek Gerilim Laboratuvarı ELEKTRİK-ELEKTRONİK FAKÜLTESİ / ELEKTRİK MÜH.BÖLÜMÜ
Dielektrik Malzeme Testleri Yüksek Gerilim Laboratuvarı ELEKTRİK-ELEKTRONİK FAKÜLTESİ / ELEKTRİK MÜH.BÖLÜMÜ
Titreşim Ölçümü ve Değerlendirilmesi Titreşim Uygulamaları ve Kontrolü Laboratuvarı MAKİNE FAKÜLTESİ / MAKİNE MÜH.BÖLÜMÜ
Gürültü (Ses) Ölçümü ve Değerlendirilmesi Titreşim Uygulamaları ve Kontrolü Laboratuvarı MAKİNE FAKÜLTESİ / MAKİNE MÜH.BÖLÜMÜ
Takeometrelerin Ekseni Hatalarının Belirlenmesi Jeodezik Metroloji Laboratuvarı İNŞAAT FAKÜLTESİ / HARİTA MÜHENDİSLİĞİ
Nivoların eksen hatalarının belirlenmesi Jeodezik Metroloji Laboratuvarı İNŞAAT FAKÜLTESİ / HARİTA MÜHENDİSLİĞİ
Sayısal Nivo-Miraların Sistem Kalibrasyonu Jeodezik Metroloji Laboratuvarı İNŞAAT FAKÜLTESİ / HARİTA MÜHENDİSLİĞİ
Elektronik Uzunluk Ölçerlerin Faz Farkı Ölçme Belirsizliğinin Belirlenmesi Jeodezik Metroloji Laboratuvarı İNŞAAT FAKÜLTESİ / HARİTA MÜHENDİSLİĞİ
Eğilme Deneyi Mekanik Laboratuvarı MAKİNE FAKÜLTESİ / MAKİNE MÜH.BÖLÜMÜ
Burkulma Deneyi Mekanik Laboratuvarı MAKİNE FAKÜLTESİ / MAKİNE MÜH.BÖLÜMÜ
Anten Faz Merkezi Parametrelerinin Belirlenmesi Jeodezik Metroloji Laboratuvarı İNŞAAT FAKÜLTESİ / HARİTA MÜHENDİSLİĞİ
Burulma Deneyi Mekanik Laboratuvarı MAKİNE FAKÜLTESİ / MAKİNE MÜH.BÖLÜMÜ
Gerinim Ölçümü Mekanik Laboratuvarı MAKİNE FAKÜLTESİ / MAKİNE MÜH.BÖLÜMÜ
İnce Cidarlı Silindir Mekanik Laboratuvarı MAKİNE FAKÜLTESİ / MAKİNE MÜH.BÖLÜMÜ
Kalın Cidarlı Silindir Mekanik Laboratuvarı MAKİNE FAKÜLTESİ / MAKİNE MÜH.BÖLÜMÜ
Çekme Deneyi Mekanik Laboratuvarı MAKİNE FAKÜLTESİ / MAKİNE MÜH.BÖLÜMÜ
Çeşitli numuneleri belirli sıcaklıklarda kurutmak FİZİKOKİMYA ARAŞTIRMA LABORATUVARI 3 FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ / KİMYA BÖLÜMÜ
En az iki maddenin karıştırılması ile ortaya çıkan partiküllerin mikron haline getirilmesi FİZİKOKİMYA ARAŞTIRMA LABORATUVARI 3 FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ / KİMYA BÖLÜMÜ
İletkenlik ölçümü FİZİKOKİMYA ARAŞTIRMA LABORATUVARI 3 FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ / KİMYA BÖLÜMÜ
Çeşitli karışımların ve çözeltilerin yüksek ve düşük devirlerde karıştırılması FİZİKOKİMYA ARAŞTIRMA LABORATUVARI 3 FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ / KİMYA BÖLÜMÜ
Elektromanyetik alan ölçümü FİZİKOKİMYA ARAŞTIRMA LABORATUVARI 3 FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ / KİMYA BÖLÜMÜ
Numune tartımı FİZİKOKİMYA ARAŞTIRMA LABORATUVARI 3 FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ / KİMYA BÖLÜMÜ
Çeşitli karışımların ve çözeltilerin yüksek ve düşük devirlerde karıştırılması FİZİKOKİMYA ARAŞTIRMA LABORATUVARI 3 FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ / KİMYA BÖLÜMÜ
Direnç ölçümü FİZİKOKİMYA ARAŞTIRMA LABORATUVARI 3 FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ / KİMYA BÖLÜMÜ
Süspansiyon veya emülsiyon halindeki katı parçacıklara merkezkaç kuvveti uygulanarak ayrışmalarının sağlanması FİZİKOKİMYA ARAŞTIRMA LABORATUVARI 3 FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ / KİMYA BÖLÜMÜ
Çeşitli karışımların ve çözeltilerin yüksek ve düşük devirlerde karıştırılması FİZİKOKİMYA ARAŞTIRMA LABORATUVARI 3 FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ / KİMYA BÖLÜMÜ
Kinetik viskozite ölçümü FİZİKOKİMYA ARAŞTIRMA LABORATUVARI 3 FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ / KİMYA BÖLÜMÜ
Çeşitli karışımların ve çözeltilerin yüksek ve düşük devirlerde ve farklı sıcaklıklarda karıştırılması FİZİKOKİMYA ARAŞTIRMA LABORATUVARI 3 FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ / KİMYA BÖLÜMÜ
Ultrasonik ses dalgaları ile karıştırma ve temizleme FİZİKOKİMYA ARAŞTIRMA LABORATUVARI 3 FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ / KİMYA BÖLÜMÜ
Vakum altında ısıya duyarlı malzemelerin kurutulması FİZİKOKİMYA ARAŞTIRMA LABORATUVARI 3 FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ / KİMYA BÖLÜMÜ
Buharlaştırma işlemi FİZİKOKİMYA ARAŞTIRMA LABORATUVARI 3 FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ / KİMYA BÖLÜMÜ
Sıcaklığın ortam sıcaklığının çok altında tutulması FİZİKOKİMYA ARAŞTIRMA LABORATUVARI 3 FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ / KİMYA BÖLÜMÜ
Vakum işlemi FİZİKOKİMYA ARAŞTIRMA LABORATUVARI 3 FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ / KİMYA BÖLÜMÜ
Akım Voltaj, Yüzey Direnç Kuantum Elektroniği Laboratuvarı FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ / FİZİK BÖLÜMÜ
Yüzey Direnci Kuantum Elektroniği Laboratuvarı FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ / FİZİK BÖLÜMÜ
Akım Voltaj ve Voltaj Akım Kuantum Elektroniği Laboratuvarı FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ / FİZİK BÖLÜMÜ
Herhangi bir test yapılmamaktadır. Kartografik Üretim Laboratuvarı İNŞAAT FAKÜLTESİ / HARİTA MÜHENDİSLİĞİ
Herhangi bir test yapılmamaktadır. Kartografik Üretim Laboratuvarı İNŞAAT FAKÜLTESİ / HARİTA MÜHENDİSLİĞİ
Homojenize etme Yakıt Teknolojileri ve Adsorpsiyon Lab. (KMD-207) KİMYA-METALURJİ FAKÜLTESİ / KİMYA MÜH.BÖLÜMÜ
ayırma Yakıt Teknolojileri ve Adsorpsiyon Lab. (KMD-207) KİMYA-METALURJİ FAKÜLTESİ / KİMYA MÜH.BÖLÜMÜ
nem uzaklaştırma Yakıt Teknolojileri ve Adsorpsiyon Lab. (KMD-207) KİMYA-METALURJİ FAKÜLTESİ / KİMYA MÜH.BÖLÜMÜ
ısıtma Yakıt Teknolojileri ve Adsorpsiyon Lab. (KMD-207) KİMYA-METALURJİ FAKÜLTESİ / KİMYA MÜH.BÖLÜMÜ
ısıtma Yakıt Teknolojileri ve Adsorpsiyon Lab. (KMD-207) KİMYA-METALURJİ FAKÜLTESİ / KİMYA MÜH.BÖLÜMÜ
ağırlık ölçümü Yakıt Teknolojileri ve Adsorpsiyon Lab. (KMD-207) KİMYA-METALURJİ FAKÜLTESİ / KİMYA MÜH.BÖLÜMÜ
vakum altında nem giderme Yakıt Teknolojileri ve Adsorpsiyon Lab. (KMD-207) KİMYA-METALURJİ FAKÜLTESİ / KİMYA MÜH.BÖLÜMÜ
soğutma ve dondurma Yakıt Teknolojileri ve Adsorpsiyon Lab. (KMD-207) KİMYA-METALURJİ FAKÜLTESİ / KİMYA MÜH.BÖLÜMÜ
dondurma Yakıt Teknolojileri ve Adsorpsiyon Lab. (KMD-207) KİMYA-METALURJİ FAKÜLTESİ / KİMYA MÜH.BÖLÜMÜ
karıştırma ve ısıtma Yakıt Teknolojileri ve Adsorpsiyon Lab. (KMD-207) KİMYA-METALURJİ FAKÜLTESİ / KİMYA MÜH.BÖLÜMÜ
Homojenize etme Yakıt Teknolojileri ve Adsorpsiyon Lab. (KMD-207) KİMYA-METALURJİ FAKÜLTESİ / KİMYA MÜH.BÖLÜMÜ
eleme Yakıt Teknolojileri ve Adsorpsiyon Lab. (KMD-207) KİMYA-METALURJİ FAKÜLTESİ / KİMYA MÜH.BÖLÜMÜ
Öğrenci Deneyi-Özel Laboratuvar Otomatik Kontrol Laboratuvarı MAKİNE FAKÜLTESİ / MAKİNE MÜH.BÖLÜMÜ
Servo Pozisyon Kontrol Öğrenci Deneyi Otomatik Kontrol Laboratuvarı MAKİNE FAKÜLTESİ / MAKİNE MÜH.BÖLÜMÜ
Serbest akım ölçümleri GİDF SES ALTI RÜZGAR TÜNELİ GEMİ İNŞAATI VE DENİZCİLİK FAKÜLTESİ / GEMİ iNŞAATI VE GEMİ MAKİNALARI MÜHENDİSLİĞİ
Basınç ölçümleri GİDF SES ALTI RÜZGAR TÜNELİ GEMİ İNŞAATI VE DENİZCİLİK FAKÜLTESİ / GEMİ iNŞAATI VE GEMİ MAKİNALARI MÜHENDİSLİĞİ
Hız ölçümleri GİDF SES ALTI RÜZGAR TÜNELİ GEMİ İNŞAATI VE DENİZCİLİK FAKÜLTESİ / GEMİ iNŞAATI VE GEMİ MAKİNALARI MÜHENDİSLİĞİ
Eğitim Amaçlı Kaynak Atölyesi GEMİ İNŞAATI VE DENİZCİLİK FAKÜLTESİ / GEMİ MAKİNALARI İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ
Eğitim Amaçlı Kaynak Atölyesi GEMİ İNŞAATI VE DENİZCİLİK FAKÜLTESİ / GEMİ MAKİNALARI İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ
Eğitim Amalı Kaynak Atölyesi GEMİ İNŞAATI VE DENİZCİLİK FAKÜLTESİ / GEMİ MAKİNALARI İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ
Eğitim Amaçlı Kaynak Atölyesi GEMİ İNŞAATI VE DENİZCİLİK FAKÜLTESİ / GEMİ MAKİNALARI İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ
Eğitim Amaçlı Kaynak Atölyesi GEMİ İNŞAATI VE DENİZCİLİK FAKÜLTESİ / GEMİ MAKİNALARI İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ
Eğitim Amaçlı Temel İşlem Atölyesi GEMİ İNŞAATI VE DENİZCİLİK FAKÜLTESİ / GEMİ MAKİNALARI İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ
Eğitim Amaçlı Temel İşlem Atölyesi GEMİ İNŞAATI VE DENİZCİLİK FAKÜLTESİ / GEMİ MAKİNALARI İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ
Eğitim Amaçlı Temel İşlem Atölyesi GEMİ İNŞAATI VE DENİZCİLİK FAKÜLTESİ / GEMİ MAKİNALARI İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ
Eğitim Amaçlı Temel İşlem Atölyesi GEMİ İNŞAATI VE DENİZCİLİK FAKÜLTESİ / GEMİ MAKİNALARI İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ
Eğitim Amaçlı Temel İşlem Atölyesi GEMİ İNŞAATI VE DENİZCİLİK FAKÜLTESİ / GEMİ MAKİNALARI İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ
Su ve atıksu pH ölçümü Çevre Mühendisliği Araştırma Laboratuvarı-6B İNŞAAT FAKÜLTESİ / ÇEVRE MÜH.BÖLÜMÜ
KOİ Çevre Mühendisliği Araştırma Laboratuvarı-6B İNŞAAT FAKÜLTESİ / ÇEVRE MÜH.BÖLÜMÜ
Diyot Karakteristikleri ve Lehimleme Tekniği Elektronik Laboratuvarı ELEKTRİK-ELEKTRONİK FAKÜLTESİ / ELEKTRONİK VE HAB.MÜH.BÖL
Kırpıcı ve Doğrultucu Devreler Elektronik Laboratuvarı ELEKTRİK-ELEKTRONİK FAKÜLTESİ / ELEKTRONİK VE HAB.MÜH.BÖL
BJT’li Kuvvetlendiricilerin Frekans Cevabı Elektronik Laboratuvarı ELEKTRİK-ELEKTRONİK FAKÜLTESİ / ELEKTRONİK VE HAB.MÜH.BÖL
Mosfetli Kuvvetlendiricilerin Frekans Cevabı Elektronik Laboratuvarı ELEKTRİK-ELEKTRONİK FAKÜLTESİ / ELEKTRONİK VE HAB.MÜH.BÖL
Kiriş eğilme deneyi, çelik çubuk ve borularda çekme ve dinamik yükleme deneyleri, halat ve kablo statik ve dinamik deneyleri Yapı İNŞAAT FAKÜLTESİ / İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Çok katlı ölçekli yapıların, sağlık ekipmanlarının ve jeneratör vb sismik performansının belirlenmesi, Yapı İNŞAAT FAKÜLTESİ / İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Eğilme ve Kesme Deneyleri Yapı İNŞAAT FAKÜLTESİ / İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Eğilme ve Kesme Deneyleri Yapı İNŞAAT FAKÜLTESİ / İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Suya giriş ve sudan çıkış deneyleri Deneysel Akışkanlar Dinamiği Laboratuvarı GEMİ İNŞAATI VE DENİZCİLİK FAKÜLTESİ / GEMİ iNŞAATI VE GEMİ MAKİNALARI MÜHENDİSLİĞİ
Eğitim Amaçlı Kullanılmaktadır Gematronik Laboratuvarı GEMİ İNŞAATI VE DENİZCİLİK FAKÜLTESİ / GEMİ MAKİNALARI İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ
50 adet bilgisayar eğitim amaçlı kullanılmaktadır. Fen Edebiyat Fakültesi - Matematik Bölümü - E-Z02 FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ / MATEMATİK BÖLÜMÜ
Raylı Taşıt Seyir Dinamiği Testleri ve Analizleri Raylı Sistem Araştırmaları Laboratuvarı MAKİNE FAKÜLTESİ / MAKİNE MÜH.BÖLÜMÜ
Gürültü Düzeyi Belirleme Testleri Raylı Sistem Araştırmaları Laboratuvarı MAKİNE FAKÜLTESİ / MAKİNE MÜH.BÖLÜMÜ
Fren Testleri Raylı Sistem Araştırmaları Laboratuvarı MAKİNE FAKÜLTESİ / MAKİNE MÜH.BÖLÜMÜ
Statik Gerilme Testleri ve Analizleri Raylı Sistem Araştırmaları Laboratuvarı MAKİNE FAKÜLTESİ / MAKİNE MÜH.BÖLÜMÜ
Burulmuş Rayda Deraya Karşı Emniyet Testi Raylı Sistem Araştırmaları Laboratuvarı MAKİNE FAKÜLTESİ / MAKİNE MÜH.BÖLÜMÜ
Konfor Testi Raylı Sistem Araştırmaları Laboratuvarı MAKİNE FAKÜLTESİ / MAKİNE MÜH.BÖLÜMÜ
Modal Test Raylı Sistem Araştırmaları Laboratuvarı MAKİNE FAKÜLTESİ / MAKİNE MÜH.BÖLÜMÜ
Ultraviyole ve görünür ışık (UV-Vis) absorpsiyon spektroskopi KMD-205 Enerji ve Malzeme Laboratuvarı KİMYA-METALURJİ FAKÜLTESİ / BİYOMÜHENDİSLİK BÖL.
Rezonans ve Dinamik Absorber Öğrenci Deneyleri Makine Dinamiği Laboratuvarı MAKİNE FAKÜLTESİ / MAKİNE MÜH.BÖLÜMÜ
Deprem Simülasyonu Titreşim Uygulamaları ve Kontrolü Laboratuvarı MAKİNE FAKÜLTESİ / MAKİNE MÜH.BÖLÜMÜ
HIL Simülasyonu Titreşim Uygulamaları ve Kontrolü Laboratuvarı MAKİNE FAKÜLTESİ / MAKİNE MÜH.BÖLÜMÜ
Dönen Millerin Mod Şekillerinin Gösterimi Öğrenci Deneyi Makine Dinamiği Laboratuvarı MAKİNE FAKÜLTESİ / MAKİNE MÜH.BÖLÜMÜ
Şebeke ve konut elektrik tüketimi analizi, Üç fazlı güç kalitesi parametrelerini analiz ve kayıt yapma Yüksek Akım Laboratuvarı ELEKTRİK-ELEKTRONİK FAKÜLTESİ / ELEKTRİK MÜH.BÖLÜMÜ
50 Hz Magnetik alan ve elektrik alan ölçümü Yüksek Akım Laboratuvarı ELEKTRİK-ELEKTRONİK FAKÜLTESİ / ELEKTRİK MÜH.BÖLÜMÜ
Herhangi bir test yapılmamaktadır. Harita ve Coğrafi Bilgi Teknolojileri Laboratuvarı İNŞAAT FAKÜLTESİ / HARİTA MÜHENDİSLİĞİ
kompozit malzeme hazırlanması Katı Fazda Gaz Difuzyon teknolojileri KİMYA-METALURJİ FAKÜLTESİ / KİMYA MÜH.BÖLÜMÜ
basınçla şekillendirme Katı Fazda Gaz Difuzyon teknolojileri KİMYA-METALURJİ FAKÜLTESİ / KİMYA MÜH.BÖLÜMÜ
katılarda oksijen gaz geçirgenliğinin ölçümü Katı Fazda Gaz Difuzyon teknolojileri KİMYA-METALURJİ FAKÜLTESİ / KİMYA MÜH.BÖLÜMÜ
katılarda mekanik özelliklerin ölçümü Katı Fazda Gaz Difuzyon teknolojileri KİMYA-METALURJİ FAKÜLTESİ / KİMYA MÜH.BÖLÜMÜ
kurutma Katı Fazda Gaz Difuzyon teknolojileri KİMYA-METALURJİ FAKÜLTESİ / KİMYA MÜH.BÖLÜMÜ
vakumla kurutma Katı Fazda Gaz Difuzyon teknolojileri KİMYA-METALURJİ FAKÜLTESİ / KİMYA MÜH.BÖLÜMÜ
kimyasal yapı analizi Katı Fazda Gaz Difuzyon teknolojileri KİMYA-METALURJİ FAKÜLTESİ / KİMYA MÜH.BÖLÜMÜ
pH ölçümü Katı Fazda Gaz Difuzyon teknolojileri KİMYA-METALURJİ FAKÜLTESİ / KİMYA MÜH.BÖLÜMÜ
sıvılara ultrason uygulanması Katı Fazda Gaz Difuzyon teknolojileri KİMYA-METALURJİ FAKÜLTESİ / KİMYA MÜH.BÖLÜMÜ
ultrason uygulanması Katı Fazda Gaz Difuzyon teknolojileri KİMYA-METALURJİ FAKÜLTESİ / KİMYA MÜH.BÖLÜMÜ
Kimyasal Oksijen İhtiyacı Çevre Mühendisliği Araştırma Laboratuvarı 4 İNŞAAT FAKÜLTESİ / ÇEVRE MÜH.BÖLÜMÜ
İletkenlik Çevre Müh. Araştırma Laboratuvarı 3 İNŞAAT FAKÜLTESİ / ÇEVRE MÜH.BÖLÜMÜ
Spektrofotometrrik ölçümler Çevre Müh. Araştırma Laboratuvarı 3 İNŞAAT FAKÜLTESİ / ÇEVRE MÜH.BÖLÜMÜ
Capillary Suction Time Çevre Müh. Araştırma Laboratuvarı 3 İNŞAAT FAKÜLTESİ / ÇEVRE MÜH.BÖLÜMÜ
Kimyasal Oksijen İhtiyacı Çevre Müh. Araştırma Laboratuvarı 3 İNŞAAT FAKÜLTESİ / ÇEVRE MÜH.BÖLÜMÜ
Viskozite Çevre Müh. Araştırma Laboratuvarı 3 İNŞAAT FAKÜLTESİ / ÇEVRE MÜH.BÖLÜMÜ
Sıvı kristal malzemelerin mesomorfik özelliğinin incelenmesi Sıvı Kristal Araştırma Laboratuvarı FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ / KİMYA BÖLÜMÜ
Volatile Compound Analysis Enstrümental Gıda Analizleri Laboratuvarı KİMYA-METALURJİ FAKÜLTESİ / GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖL.
Bioactive compound analysis Enstrümental Gıda Analizleri Laboratuvarı KİMYA-METALURJİ FAKÜLTESİ / GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖL.
Su Türbini Test Düzeneği, İklimlendirme Test Düzeneği, Soğutma Çevrimi Test Düzeneği, Çoklu Isı Değiştirici Test Düzeneği, Pompa Test Düzeneği ve Rüzgar Türbini Test Düzeneği Deneysel Akışkanlar Dinamiği Laboratuvarı GEMİ İNŞAATI VE DENİZCİLİK FAKÜLTESİ / GEMİ iNŞAATI VE GEMİ MAKİNALARI MÜHENDİSLİĞİ
Yüksek basınçlı sıvı kromatografisi KMC-307 - Biyonanoteknoloji ve Biyosensörler Laboratuvarı KİMYA-METALURJİ FAKÜLTESİ / BİYOMÜHENDİSLİK BÖL.
Preparatif yüksek basınçlı sıvı kromatografisi KMC-307 - Biyonanoteknoloji ve Biyosensörler Laboratuvarı KİMYA-METALURJİ FAKÜLTESİ / BİYOMÜHENDİSLİK BÖL.
Bilimsel çalışmalar yapılmaktadır. (moleküllerin elektronik ve termodinamik özellikleri) Hesapsal kimya FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ / KİMYA BÖLÜMÜ
Neme Karşı Dayanım Testi Metroloji Laboratuvarı ELEKTRİK-ELEKTRONİK FAKÜLTESİ / ELEKTRİK MÜH.BÖLÜMÜ
IP Koruma Seviyesi Metroloji Laboratuvarı ELEKTRİK-ELEKTRONİK FAKÜLTESİ / ELEKTRİK MÜH.BÖLÜMÜ
Armatürlerin Isıya Karşı Dayanım Testi Metroloji Laboratuvarı ELEKTRİK-ELEKTRONİK FAKÜLTESİ / ELEKTRİK MÜH.BÖLÜMÜ
Isıya Karşı Dayanım Testi Metroloji Laboratuvarı ELEKTRİK-ELEKTRONİK FAKÜLTESİ / ELEKTRİK MÜH.BÖLÜMÜ
Sıvı karışımlardan çözücü uzaklaştırılması BK-09 Organik Kimya Araştırma Laboratuvarı FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ / KİMYA BÖLÜMÜ
Organik Kimya öğrenci denemelerinde eğitim amaçlı kullanılmaktadır. BKL-12 Organik Kimya Öğrenci Laboratuvarı FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ / KİMYA BÖLÜMÜ
Kaynama noktası 100 °C'nin altındaki sıvıların buharlaştırılması Organik Araştırma Laboratuvarı B13 FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ / KİMYA BÖLÜMÜ
0.0000 Hassasiyette tartım Organik Araştırma Laboratuvarı B13 FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ / KİMYA BÖLÜMÜ
Sıcaklığa Dayanım Metroloji Laboratuvarı ELEKTRİK-ELEKTRONİK FAKÜLTESİ / ELEKTRİK MÜH.BÖLÜMÜ
IP Koruma Seviyesi Metroloji Laboratuvarı ELEKTRİK-ELEKTRONİK FAKÜLTESİ / ELEKTRİK MÜH.BÖLÜMÜ
Tartım hassasiyeti 0,0001 g olan kimyasalların tartımı Sıvı Kristal Araştırma Laboratuvarı FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ / KİMYA BÖLÜMÜ
Kromoforik grup içeren bileşiklerin dalga boyu ölçümleri Fiziko-Makromoleküler Kimya Laboratuvarı FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ / KİMYA BÖLÜMÜ
UV ile kürleştirme Fiziko-Makromoleküler Kimya Laboratuvarı FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ / KİMYA BÖLÜMÜ
Floresans yayınım ve uyarım spektrumlarının ölçümü Fiziko-Makromoleküler Kimya Laboratuvarı FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ / KİMYA BÖLÜMÜ
IR Analizi Fiziko-Makromoleküler Kimya Laboratuvarı FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ / KİMYA BÖLÜMÜ
Vakum altında kurutma Fiziko-Makromoleküler Kimya Laboratuvarı FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ / KİMYA BÖLÜMÜ
Fotokalorimetre ünitesi ile ışıkla etkileşen maddelerin polimerizasyon dönüşümlerinin ve hızlarının saptanması, ve Tg ölçümleri Fiziko-Makromoleküler Kimya Laboratuvarı FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ / KİMYA BÖLÜMÜ
Fotoliz Fiziko-Makromoleküler Kimya Laboratuvarı FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ / KİMYA BÖLÜMÜ
Spot kürleştirme ve fotoliz Fiziko-Makromoleküler Kimya Laboratuvarı FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ / KİMYA BÖLÜMÜ
Polimerlerin Molekül Ağırlığı Tayinin Fiziko-Makromoleküler Kimya Laboratuvarı FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ / KİMYA BÖLÜMÜ
Polimerlerin Molekül Ağırlığı Tayinin Fiziko-Makromoleküler Kimya Laboratuvarı FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ / KİMYA BÖLÜMÜ
Antibakteriyel test Biyolojik Aktivite Laboratuvarı FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ / KİMYA BÖLÜMÜ
Nem Tayini KMD 206 Gıda ve İnorganik Malzeme Teknolojileri Laboratuvarı-A KİMYA-METALURJİ FAKÜLTESİ / KİMYA MÜH.BÖLÜMÜ
Kurutma KMD 206 Gıda ve İnorganik Malzeme Teknolojileri Laboratuvarı-A KİMYA-METALURJİ FAKÜLTESİ / KİMYA MÜH.BÖLÜMÜ
metal analizi Enstürmantal Analiz Laboratuvarı FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ / KİMYA BÖLÜMÜ
ilac analizi Enstürmantal Analiz Laboratuvarı FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ / KİMYA BÖLÜMÜ
gıda analizi Enstürmantal Analiz Laboratuvarı FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ / KİMYA BÖLÜMÜ
Yapılan herhangi bir test bulunmamaktadır Organik Nano Teknolojiler FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ / FİZİK BÖLÜMÜ
Gravimetrik analiz Analitik Kimya Laboratuarı FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ / KİMYA BÖLÜMÜ
Kantitatif analizler Analitik Kimya Laboratuarı FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ / KİMYA BÖLÜMÜ
İlaç analizi Analitik Kimya Araştırma Laboratuarı FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ / KİMYA BÖLÜMÜ
Kantitatif analiz Analitik Kimya Araştırma Laboratuarı FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ / KİMYA BÖLÜMÜ
Kül tayini KMD 303 İLERİ MALZEME SENTEZİ KİMYA-METALURJİ FAKÜLTESİ / KİMYA MÜH.BÖLÜMÜ
pH Ölçümü KMD 303 İLERİ MALZEME SENTEZİ KİMYA-METALURJİ FAKÜLTESİ / KİMYA MÜH.BÖLÜMÜ
Akım-Gerilim testleri Organik Nano Teknolojiler FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ / FİZİK BÖLÜMÜ
Nano boyutlu malzeme üretimi Organik Nano Teknolojiler FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ / FİZİK BÖLÜMÜ
Absorbsiyon Ölçümleri Organik Nano Teknolojiler FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ / FİZİK BÖLÜMÜ
Kontrollü Sıvı Akışı Organik Nano Teknolojiler FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ / FİZİK BÖLÜMÜ
0.0000 Hassasiyette tartım BK-09 Organik Kimya Araştırma Laboratuvarı FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ / KİMYA BÖLÜMÜ
Araştırma testleri Doku Kültürü Laboratuvarı FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ / MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK BÖLÜMÜ
Gaz Algılama testleri Organik Nano Teknolojiler FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ / FİZİK BÖLÜMÜ
Termal Bozunma ve Yanma Analizleri Algal Biyoteknoloji ve Biyoproses Laboratuvarı KİMYA-METALURJİ FAKÜLTESİ / BİYOMÜHENDİSLİK BÖL.
Yapı Tayini Algal Biyoteknoloji ve Biyoproses Laboratuvarı KİMYA-METALURJİ FAKÜLTESİ / BİYOMÜHENDİSLİK BÖL.
Spektrofotometrik Ölçümler Algal Biyoteknoloji ve Biyoproses Laboratuvarı KİMYA-METALURJİ FAKÜLTESİ / BİYOMÜHENDİSLİK BÖL.
Boyut analizi (50-1000 mikron) Algal Biyoteknoloji ve Biyoproses Laboratuvarı KİMYA-METALURJİ FAKÜLTESİ / BİYOMÜHENDİSLİK BÖL.
Kısa Analiz Algal Biyoteknoloji ve Biyoproses Laboratuvarı KİMYA-METALURJİ FAKÜLTESİ / BİYOMÜHENDİSLİK BÖL.
Araştırma Testleri Moleküler Biyoloji ve Genetik 1 Laboratuvarı FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ / MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK BÖLÜMÜ
Araştırma Testleri Moleküler Biyoloji ve Genetik Hücre Kültürü Laboratuvarı FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ / MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK BÖLÜMÜ
Kuru madde miktar tayini KMD 208 B MEMBRAN VE GIDA TEKNOLOJİLERİ KİMYA-METALURJİ FAKÜLTESİ / KİMYA MÜH.BÖLÜMÜ
Akaryakıt, motorin, benzin, fuel-oil, kalyak, ozon yaşlandırma testi, UV yaşlandırma testi BK-10 Organik Araştırma Kimya Laboratuvarı FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ / KİMYA BÖLÜMÜ
Kaynam noktası 100 °C'nin altındaki sıvıların buharlaştırılması ve toplanması BK-10 Organik Araştırma Kimya Laboratuvarı FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ / KİMYA BÖLÜMÜ
Kaynama noktası 100 °C'nin altındaki sıvıların buharlaştırılması ve toplanması BK-10 Organik Araştırma Kimya Laboratuvarı FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ / KİMYA BÖLÜMÜ
Tartım hassasiyeti 0,0001 g olan kimyasalların tartımı BK-10 Organik Araştırma Kimya Laboratuvarı FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ / KİMYA BÖLÜMÜ
Araştırma Testleri Hücre Kültürü FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ / MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK BÖLÜMÜ
Araştırma Testleri Hücre Kültürü FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ / MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK BÖLÜMÜ
Araştırma Testleri Hücre Kültürü FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ / MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK BÖLÜMÜ
Malzemelerin kurutulması BK-10 Organik Araştırma Kimya Laboratuvarı FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ / KİMYA BÖLÜMÜ
İndirgenmiş basınç altında süzme işlemi BK-10 Organik Araştırma Kimya Laboratuvarı FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ / KİMYA BÖLÜMÜ
Reaksiyon karışımlarının ısıtılması BK-10 Organik Araştırma Kimya Laboratuvarı FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ / KİMYA BÖLÜMÜ
Ultraviyole dalga boyu aralığında absorpsiyon yapan maddelerin gözlemlenmesi BK-10 Organik Araştırma Kimya Laboratuvarı FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ / KİMYA BÖLÜMÜ
Isı ve ses dalgası kullanılarak çözünürlüğün sağlanması BK-10 Organik Araştırma Kimya Laboratuvarı FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ / KİMYA BÖLÜMÜ
Manyetik özelliklerin belirlenmesi, termoelektrik özelliklerin belirlenmesi Hesaplamalı Malzeme Bilimi Laboratuvarı FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ / FİZİK BÖLÜMÜ
Yağ miktarı tayini KMB 117 ORGANİK TEKNOLOJİLER KİMYA-METALURJİ FAKÜLTESİ / KİMYA MÜH.BÖLÜMÜ
Priz Süresi Tayini KMB 121 YAPI MALZEMELERİ HAZIRLAMA KİMYA-METALURJİ FAKÜLTESİ / KİMYA MÜH.BÖLÜMÜ
Organik Kimya öğrenci denemelerinde eğitim amaçlı kullanılmaktadır. BKL-12 Organik Kimya Öğrenci Laboratuvarı FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ / KİMYA BÖLÜMÜ
Organik Kimya öğrenci denemelerinde eğitim amaçlı kullanılmaktadır. BKL-12 Organik Kimya Öğrenci Laboratuvarı FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ / KİMYA BÖLÜMÜ
Organik Kimya öğrenci denemelerinde eğitim amaçlı kullanılmaktadır. BKL-12 Organik Kimya Öğrenci Laboratuvarı FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ / KİMYA BÖLÜMÜ
Hassas ve küçük ölçüm birimlerinde tartım gerçekleştirİlir Malzeme Analiz Ve Karakterizasyon Labı FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ / FİZİK BÖLÜMÜ
Numunelerin homojen biçimde karıştırılması ve ısıtılması için kullanılır. Karıştırma hızı ve sıcaklık ayarları ayrı ayrı kontrol edilir. Malzeme Analiz Ve Karakterizasyon Labı FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ / FİZİK BÖLÜMÜ
Belirli sıcaklıklarda numüneleri sterilize etmekte, ısıtma, pişirme, veya kurutma amaçlı kullanılır. Malzeme Analiz Ve Karakterizasyon Labı FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ / FİZİK BÖLÜMÜ
Cam malzemelerin, metal ürünlerin, elektronik komponentlerin ve çeşitli aparatların derinlemesine temizliğini sağlar Malzeme Analiz Ve Karakterizasyon Labı FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ / FİZİK BÖLÜMÜ
Kül Fırını isteğe bağlı ilaveler yapıla bilen bir kontrol test cihazıdır. Kül Fırını sıcaklık aralıkları ve kapasiteler değişmektedir Malzeme Analiz Ve Karakterizasyon Labı FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ / FİZİK BÖLÜMÜ
İletkenlik ölçümü KMC203-B Hidrojen Teknolojileri ve Enerjitik Malzeme Laboratuvarı KİMYA-METALURJİ FAKÜLTESİ / KİMYA MÜH.BÖLÜMÜ
Akıllı Şebekelerde Talep Cevabı Algoritmalarının Test Edilmesi Akıllı Şebekeler Araştırma Laboratuvarı ELEKTRİK-ELEKTRONİK FAKÜLTESİ / ELEKTRİK MÜH.BÖLÜMÜ
Akıllı Ev Haberleşme Sistemlerinin Test Edilmesi Akıllı Şebekeler Araştırma Laboratuvarı ELEKTRİK-ELEKTRONİK FAKÜLTESİ / ELEKTRİK MÜH.BÖLÜMÜ
Akü deşarj testleri Akıllı Şebekeler Araştırma Laboratuvarı ELEKTRİK-ELEKTRONİK FAKÜLTESİ / ELEKTRİK MÜH.BÖLÜMÜ
Uygun senaryolar programlanarak değişken yük ortamında cihazların verimlilik ve performans analizleri Akıllı Şebekeler Araştırma Laboratuvarı ELEKTRİK-ELEKTRONİK FAKÜLTESİ / ELEKTRİK MÜH.BÖLÜMÜ
Elektronik ev eşyası performans değerlendirmeleri Akıllı Şebekeler Araştırma Laboratuvarı ELEKTRİK-ELEKTRONİK FAKÜLTESİ / ELEKTRİK MÜH.BÖLÜMÜ
Motor yüklerinin enerji tüketim testleri ve ölçümlemeleri Akıllı Şebekeler Araştırma Laboratuvarı ELEKTRİK-ELEKTRONİK FAKÜLTESİ / ELEKTRİK MÜH.BÖLÜMÜ
Güneş panellerinden üretilen enerjinin ölçümü ve panel dönüşüm veriminin hesaplanması Akıllı Şebekeler Araştırma Laboratuvarı ELEKTRİK-ELEKTRONİK FAKÜLTESİ / ELEKTRİK MÜH.BÖLÜMÜ
Her tür evsel elektrik cihazlarının gerçek ortam şartlarında enerji tüketim analizleri Akıllı Şebekeler Araştırma Laboratuvarı ELEKTRİK-ELEKTRONİK FAKÜLTESİ / ELEKTRİK MÜH.BÖLÜMÜ
Gerçek yoğunluk testi KMD-204 Lipid ve Biyokompozit Laboratuvarı KİMYA-METALURJİ FAKÜLTESİ / BİYOMÜHENDİSLİK BÖL.
Yağ Asitlerinin Tayini KMD-204 Lipid ve Biyokompozit Laboratuvarı KİMYA-METALURJİ FAKÜLTESİ / BİYOMÜHENDİSLİK BÖL.
Katı Numunelerin Nem Tayini Testi KMD-204 Lipid ve Biyokompozit Laboratuvarı KİMYA-METALURJİ FAKÜLTESİ / BİYOMÜHENDİSLİK BÖL.
Sulu Çözeltilerin pH Tayini Testi KMD-204 Lipid ve Biyokompozit Laboratuvarı KİMYA-METALURJİ FAKÜLTESİ / BİYOMÜHENDİSLİK BÖL.
Üç Boyutlu Yüzey Profili ve Yüzey Pürüzlülüğü Testi KMD-204 Lipid ve Biyokompozit Laboratuvarı KİMYA-METALURJİ FAKÜLTESİ / BİYOMÜHENDİSLİK BÖL.
UV ve Görünür BölgedeAbsorpsiyon yapan moleküllerin Spekturumu ve Absorpsiyon Değerlerinin Ölçümü KMD-204 Lipid ve Biyokompozit Laboratuvarı KİMYA-METALURJİ FAKÜLTESİ / BİYOMÜHENDİSLİK BÖL.
Katı Malzemelerin Yüzey Alanı ve Porozitesinin Tayini KMD-204 Lipid ve Biyokompozit Laboratuvarı KİMYA-METALURJİ FAKÜLTESİ / BİYOMÜHENDİSLİK BÖL.
Sertlik Testi KMD-204 Lipid ve Biyokompozit Laboratuvarı KİMYA-METALURJİ FAKÜLTESİ / BİYOMÜHENDİSLİK BÖL.
DC Motor İşletme karakteristikleri ELEKTRİK MAKİNALARININ KONTROLU LABORATUVARI ELEKTRİK-ELEKTRONİK FAKÜLTESİ / ELEKTRİK MÜH.BÖLÜMÜ
Dalga ölçüm testi Hidrolik ve Kıyı-Liman Mühendisliği İNŞAAT FAKÜLTESİ / İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Taban Profili Ölçümü Hidrolik ve Kıyı-Liman Mühendisliği İNŞAAT FAKÜLTESİ / İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Asenkron motor sürücü sisteminin incelenmesi (Lisans öğrenci deneyi) ABB Motor Kontrol Laboratuvarı ELEKTRİK-ELEKTRONİK FAKÜLTESİ / ELEKTRİK MÜH.BÖLÜMÜ
Asenkron motora yol verme deneyi (Lisans öğrenci deneyi) ABB Motor Kontrol Laboratuvarı ELEKTRİK-ELEKTRONİK FAKÜLTESİ / ELEKTRİK MÜH.BÖLÜMÜ
Değişken hız ve momentte asenkron generatör deneyi (Lisans öğrenci deneyi) ABB Motor Kontrol Laboratuvarı ELEKTRİK-ELEKTRONİK FAKÜLTESİ / ELEKTRİK MÜH.BÖLÜMÜ
Güneş pili karakterizasyonu Yarıiletken Karakterizasyon Laboratuvarı FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ / FİZİK BÖLÜMÜ
Aydınlık Düzeyi Ölçmesi Yapı Fiziği-Aydınlatma Laboratuvarı MİMARLIK FAKÜLTESİ / MİMARLIK BÖLÜMÜ
UV-Morüstü Işınım Ölçümü Yapı Fiziği-Aydınlatma Laboratuvarı MİMARLIK FAKÜLTESİ / MİMARLIK BÖLÜMÜ
Spektrometrik Analiz KMD 210 Nanomalzemeler ve Çevre Teknolojileri Laboratuvarı KİMYA-METALURJİ FAKÜLTESİ / KİMYA MÜH.BÖLÜMÜ
pH ölçümü KMD 210 Nanomalzemeler ve Çevre Teknolojileri Laboratuvarı KİMYA-METALURJİ FAKÜLTESİ / KİMYA MÜH.BÖLÜMÜ
iletkenlik ölçümü KMD 210 Nanomalzemeler ve Çevre Teknolojileri Laboratuvarı KİMYA-METALURJİ FAKÜLTESİ / KİMYA MÜH.BÖLÜMÜ
Fon Gürültüsü Ölçümü Yapı Fiziği-Aydınlatma Laboratuvarı MİMARLIK FAKÜLTESİ / MİMARLIK BÖLÜMÜ
Gürültünün Frekans Analizi Yapı Fiziği-Aydınlatma Laboratuvarı MİMARLIK FAKÜLTESİ / MİMARLIK BÖLÜMÜ
Eşdeğer Sürekli Gürültü Ölçümü (Trafik gürültüsü ölçümü) Yapı Fiziği-Aydınlatma Laboratuvarı MİMARLIK FAKÜLTESİ / MİMARLIK BÖLÜMÜ
Nem, Hava Hızı, Hava Sıcaklığı ve Işınımsal Sıcaklık Ölçümü Yapı Fiziği-Aydınlatma Laboratuvarı MİMARLIK FAKÜLTESİ / MİMARLIK BÖLÜMÜ
Elektrik panolarında gevşek bağlantı tespiti Yüksek Akım Laboratuvarı ELEKTRİK-ELEKTRONİK FAKÜLTESİ / ELEKTRİK MÜH.BÖLÜMÜ
Toprak özgül direnci, topraklama direnci Yüksek Akım Laboratuvarı ELEKTRİK-ELEKTRONİK FAKÜLTESİ / ELEKTRİK MÜH.BÖLÜMÜ
Biyokimya Lab. 1 ve Biyokimya Lab. 2 dersi öğrenci denemelerinde eğitim amaçlı kullanılmaktadır. BİYOKİMYA ÖĞRENCİ LABORATUVARI FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ / KİMYA BÖLÜMÜ
Agaroz jel DNA elektroforezi Rekombinant DNA Teknolojileri Laboratuvarı KİMYA-METALURJİ FAKÜLTESİ / BİYOMÜHENDİSLİK BÖL.
Polimeraz zincir reaksiyonu Rekombinant DNA Teknolojileri Laboratuvarı KİMYA-METALURJİ FAKÜLTESİ / BİYOMÜHENDİSLİK BÖL.
MIC Rekombinant DNA Teknolojileri Laboratuvarı KİMYA-METALURJİ FAKÜLTESİ / BİYOMÜHENDİSLİK BÖL.
Enzim biyokimyasal karakterizasyonu Rekombinant DNA Teknolojileri Laboratuvarı KİMYA-METALURJİ FAKÜLTESİ / BİYOMÜHENDİSLİK BÖL.
Eğitim amaçlı kullanılmaktadır Bilgisayar Mühendisliği Bilgisayar Laboratuvarı 1 (DB09) ELEKTRİK-ELEKTRONİK FAKÜLTESİ / BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ
Eğitim amaçlı kullanılmaktadır Bilgisayar Mühendisliği Bilgisayar Laboratuvarı 2 (DB21) ELEKTRİK-ELEKTRONİK FAKÜLTESİ / BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ
Eğitim amaçlı kullanılmaktadır Bilgisayar Mühendisliği Bilgisayar Laboratuvarı 3 (DB22) ELEKTRİK-ELEKTRONİK FAKÜLTESİ / BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ
Eğitim amaçlı kullanılmaktadır Bilgisayar Mühendisliği Casper Yazılım Geliştirme Laboratuvarı (DB26) ELEKTRİK-ELEKTRONİK FAKÜLTESİ / BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ
Yüzey Gerilimi Testi Fizikokimya Öğrenci Laboratuvarı FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ / KİMYA BÖLÜMÜ
Dissosiasyon Dengesi Fizikokimya Öğrenci Laboratuvarı FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ / KİMYA BÖLÜMÜ
Sıvıların Buharlaşma Isısının Tayini Fizikokimya Öğrenci Laboratuvarı FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ / KİMYA BÖLÜMÜ
Kırılma İndisi Ölçümü Fizikokimya Öğrenci Laboratuvarı FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ / KİMYA BÖLÜMÜ
Sonlu elemnlr yyöntemi ile makin tasrımı Kablosuz Güç Aktrım Labortuvarı FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ / FİZİK BÖLÜMÜ
Işıma Özellikleri Tayini Cam Araştırma Laboratuvarı KİMYA-METALURJİ FAKÜLTESİ / MET.VE MALZEME MÜH.BÖL.
Elektriksel İletkenlik Ölçüm Testi Cam Araştırma Laboratuvarı KİMYA-METALURJİ FAKÜLTESİ / MET.VE MALZEME MÜH.BÖL.
Akışkan Akımı Deneyi KMD-103 Mühendislik Laboratuvarı KİMYA-METALURJİ FAKÜLTESİ / BİYOMÜHENDİSLİK BÖL.
Isı İletimi Testi KMD-103 Mühendislik Laboratuvarı KİMYA-METALURJİ FAKÜLTESİ / BİYOMÜHENDİSLİK BÖL.
Kabuk boru tipi ısı değiştirici test KMD-103 Mühendislik Laboratuvarı KİMYA-METALURJİ FAKÜLTESİ / BİYOMÜHENDİSLİK BÖL.
Kolon Deneyi KMD-103 Mühendislik Laboratuvarı KİMYA-METALURJİ FAKÜLTESİ / BİYOMÜHENDİSLİK BÖL.
Pompa Deneyi KMD-103 Mühendislik Laboratuvarı KİMYA-METALURJİ FAKÜLTESİ / BİYOMÜHENDİSLİK BÖL.
Pompa Deneyi KMD-103 Mühendislik Laboratuvarı KİMYA-METALURJİ FAKÜLTESİ / BİYOMÜHENDİSLİK BÖL.
PROTEİN MİKTAR TAYİNİ KM.D-211- UYGULAMALI NANOTEKNOLOJİ ve ANTİKOR ÜRETİM LABORATUARI KİMYA-METALURJİ FAKÜLTESİ / BİYOMÜHENDİSLİK BÖL.
SDS PAGE KM.D-211- UYGULAMALI NANOTEKNOLOJİ ve ANTİKOR ÜRETİM LABORATUARI KİMYA-METALURJİ FAKÜLTESİ / BİYOMÜHENDİSLİK BÖL.
ANTİKOR ÜRETİMİ KM.D-211- UYGULAMALI NANOTEKNOLOJİ ve ANTİKOR ÜRETİM LABORATUARI KİMYA-METALURJİ FAKÜLTESİ / BİYOMÜHENDİSLİK BÖL.
Şarj-Deşarj Testleri Analitik Kimya Araştırma Laboratuvarı FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ / KİMYA BÖLÜMÜ
Yapılan testler sadece araştırma amaçlıdır Organik Elektronik FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ / FİZİK BÖLÜMÜ
Oksijensiz ortam Organik Elektronik FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ / FİZİK BÖLÜMÜ
Güneş pilleri verim ölçümü Organik Elektronik FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ / FİZİK BÖLÜMÜ
Santrifüj Organik Elektronik FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ / FİZİK BÖLÜMÜ
Akım-Gerilim Karakterizasyonu Organik Elektronik FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ / FİZİK BÖLÜMÜ
Sinterleme Organik Elektronik FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ / FİZİK BÖLÜMÜ
Kuantum verimi ölçümü Organik Elektronik FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ / FİZİK BÖLÜMÜ
Metal buharlaştırma Organik Elektronik FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ / FİZİK BÖLÜMÜ
Belirli bir sıcaklığın istendiği deneylerde kullanılır. KMD-209 Yarı iletken polimer üretimi, metal kaplama ve süper kritik akışkan teknolojisi (III) KİMYA-METALURJİ FAKÜLTESİ / KİMYA BÖLÜMÜ
Katı kimyasalların sıvılar içerisinde çözündürülmesi, sabit sıcaklıklarda kimyasalların kalmasına yarar. KMD-209 Yarı iletken polimer üretimi, metal kaplama ve süper kritik akışkan teknolojisi (III) KİMYA-METALURJİ FAKÜLTESİ / KİMYA BÖLÜMÜ
Daha çok metal kaplama ağırlıklı olmak üzere akım-voltajın istenildiği öğrenci deneylerinde kullanılır. KMD-209 Yarı iletken polimer üretimi, metal kaplama ve süper kritik akışkan teknolojisi (III) KİMYA-METALURJİ FAKÜLTESİ / KİMYA BÖLÜMÜ
Duman oluşum hızı (FFR) ve emisyon faktörü belirleme Kaynak Laboratuvarı MAKİNE FAKÜLTESİ / MAKİNE MÜH.BÖLÜMÜ
Kaynak gaz emisyon ölçümü Kaynak Laboratuvarı MAKİNE FAKÜLTESİ / MAKİNE MÜH.BÖLÜMÜ
OPTİK ALGILAMA Gıda Biyoteknoloji Laboratuvarı KİMYA-METALURJİ FAKÜLTESİ / GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖL.
REPLİKASYON Gıda Biyoteknoloji Laboratuvarı KİMYA-METALURJİ FAKÜLTESİ / GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖL.
REPLİKASYON Gıda Biyoteknoloji Laboratuvarı KİMYA-METALURJİ FAKÜLTESİ / GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖL.
REPLİKASYON Gıda Biyoteknoloji Laboratuvarı KİMYA-METALURJİ FAKÜLTESİ / GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖL.
JEL ÜZERİNDEKİ BANTLARI GÖRÜNTÜLEME Gıda Biyoteknoloji Laboratuvarı KİMYA-METALURJİ FAKÜLTESİ / GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖL.
RNA VE DNA KONSANTRASYONU BELİRLEME Gıda Biyoteknoloji Laboratuvarı KİMYA-METALURJİ FAKÜLTESİ / GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖL.
Santrifugasyon Gıda Biyoteknoloji Laboratuvarı KİMYA-METALURJİ FAKÜLTESİ / GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖL.
DNA BANT OLUŞUMU Gıda Biyoteknoloji Laboratuvarı KİMYA-METALURJİ FAKÜLTESİ / GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖL.
Eş zamanlı olarak canlı ve ölü hücre sayımı KMC-104 Hücre kültürü Laboratuvarı KİMYA-METALURJİ FAKÜLTESİ / GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖL.
Sterilizasyon KMC-104 Hücre kültürü Laboratuvarı KİMYA-METALURJİ FAKÜLTESİ / GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖL.
Çöktürme işlemi KMC-104 Hücre kültürü Laboratuvarı KİMYA-METALURJİ FAKÜLTESİ / GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖL.
benmari, çözdürme, eritme, sabit ısıda tutma KMC-104 Hücre kültürü Laboratuvarı KİMYA-METALURJİ FAKÜLTESİ / GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖL.
tartım KMC-104 Hücre kültürü Laboratuvarı KİMYA-METALURJİ FAKÜLTESİ / GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖL.
mikroplaka okuma ile fiziksel, kimyasal ve biyolojik olayların tespiti KMC-104 Hücre kültürü Laboratuvarı KİMYA-METALURJİ FAKÜLTESİ / GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖL.
İnkübasyon KMC-104 Hücre kültürü Laboratuvarı KİMYA-METALURJİ FAKÜLTESİ / GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖL.
Kurutma Karakteristiği Tayini Enerji Laboratuvarı (Hidromekanik ve Hidrolik Makinalar Anabilim Dalı) MAKİNE FAKÜLTESİ / MAKİNE MÜH.BÖLÜMÜ
Baca Gazı İçeriği Tespiti Enerji Laboratuvarı (Hidromekanik ve Hidrolik Makinalar Anabilim Dalı) MAKİNE FAKÜLTESİ / MAKİNE MÜH.BÖLÜMÜ
Sıcaklık dağılımı Enerji Laboratuvarı (Hidromekanik ve Hidrolik Makinalar Anabilim Dalı) MAKİNE FAKÜLTESİ / MAKİNE MÜH.BÖLÜMÜ
Boru hatlarında debi ölçümü Enerji Laboratuvarı (Hidromekanik ve Hidrolik Makinalar Anabilim Dalı) MAKİNE FAKÜLTESİ / MAKİNE MÜH.BÖLÜMÜ
Sıcaklık ölçümü Enerji Laboratuvarı (Hidromekanik ve Hidrolik Makinalar Anabilim Dalı) MAKİNE FAKÜLTESİ / MAKİNE MÜH.BÖLÜMÜ
Elektriksel ölçümler Enerji Laboratuvarı (Hidromekanik ve Hidrolik Makinalar Anabilim Dalı) MAKİNE FAKÜLTESİ / MAKİNE MÜH.BÖLÜMÜ
Hassas ağırlık ölçümü Enerji Laboratuvarı (Hidromekanik ve Hidrolik Makinalar Anabilim Dalı) MAKİNE FAKÜLTESİ / MAKİNE MÜH.BÖLÜMÜ
Nem ölçümü Enerji Laboratuvarı (Hidromekanik ve Hidrolik Makinalar Anabilim Dalı) MAKİNE FAKÜLTESİ / MAKİNE MÜH.BÖLÜMÜ
Isıtam ,kurutma testleri Enerji Laboratuvarı (Hidromekanik ve Hidrolik Makinalar Anabilim Dalı) MAKİNE FAKÜLTESİ / MAKİNE MÜH.BÖLÜMÜ
İçten Yanmalı Motor Performans Testi (5kW - 300kW) Otomotiv Anabilim Dalı Laboratuvarı MAKİNE FAKÜLTESİ / MAKİNE MÜH.BÖLÜMÜ
İçten Yanmalı Motor Emisyon Testi Otomotiv Anabilim Dalı Laboratuvarı MAKİNE FAKÜLTESİ / MAKİNE MÜH.BÖLÜMÜ
Araç Üstü Gerçek Yol Şartında Portatif Emisyon Ölçümü Otomotiv Anabilim Dalı Laboratuvarı MAKİNE FAKÜLTESİ / MAKİNE MÜH.BÖLÜMÜ
Araç Üstü Gerçek Yol Şartında yakıt Sarfiyatı Ölçümü Otomotiv Anabilim Dalı Laboratuvarı MAKİNE FAKÜLTESİ / MAKİNE MÜH.BÖLÜMÜ
Taşıtlarda Sabir ve Hareketli Durumda Gürültü Ölçümü Otomotiv Anabilim Dalı Laboratuvarı MAKİNE FAKÜLTESİ / MAKİNE MÜH.BÖLÜMÜ
İçten Yanmalı Motor Ömür Testleri Otomotiv Anabilim Dalı Laboratuvarı MAKİNE FAKÜLTESİ / MAKİNE MÜH.BÖLÜMÜ
İçten Yanmalı Motor Silindir İçi Basınç Ölçümü Otomotiv Anabilim Dalı Laboratuvarı MAKİNE FAKÜLTESİ / MAKİNE MÜH.BÖLÜMÜ
Motor Yağ Testi Otomotiv Anabilim Dalı Laboratuvarı MAKİNE FAKÜLTESİ / MAKİNE MÜH.BÖLÜMÜ
Sacların belirli açıda bükülmesi TALAŞSIZ ŞEKİL VERME LABORATUARI MAKİNE FAKÜLTESİ / MAKİNE MÜH.BÖLÜMÜ
Plastik çekme testi numunesi eldesi TALAŞSIZ ŞEKİL VERME LABORATUARI MAKİNE FAKÜLTESİ / MAKİNE MÜH.BÖLÜMÜ
Viskozite Belirlenmesi GIDA FİZİĞİ LABORATUVARI (KMB-127) KİMYA-METALURJİ FAKÜLTESİ / GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖL.
3ITT GIDA FİZİĞİ LABORATUVARI (KMB-127) KİMYA-METALURJİ FAKÜLTESİ / GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖL.
Frekans Taraması Testi GIDA FİZİĞİ LABORATUVARI (KMB-127) KİMYA-METALURJİ FAKÜLTESİ / GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖL.
Tekstür Profil Analizi GIDA FİZİĞİ LABORATUVARI (KMB-127) KİMYA-METALURJİ FAKÜLTESİ / GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖL.
Parçacık Boyutunun Belirlenmesi (Nano-ölçek) GIDA FİZİĞİ LABORATUVARI (KMB-127) KİMYA-METALURJİ FAKÜLTESİ / GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖL.
Zeta Potansiyel Belirlenmesi GIDA FİZİĞİ LABORATUVARI (KMB-127) KİMYA-METALURJİ FAKÜLTESİ / GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖL.
Sac sekillendirme TALAŞSIZ ŞEKİL VERME LABORATUARI MAKİNE FAKÜLTESİ / MAKİNE MÜH.BÖLÜMÜ
Sac sekillendirme TALAŞSIZ ŞEKİL VERME LABORATUARI MAKİNE FAKÜLTESİ / MAKİNE MÜH.BÖLÜMÜ
Torna takımlarının ömür testi Takım Tezgahları MAKİNE FAKÜLTESİ / MAKİNE MÜH.BÖLÜMÜ
Torna takımlarının ömür testi CNC Takım Tezgahları MAKİNE FAKÜLTESİ / MAKİNE MÜH.BÖLÜMÜ
Freze ve matkap takımlarının ömür testi CNC Takım Tezgahları MAKİNE FAKÜLTESİ / MAKİNE MÜH.BÖLÜMÜ
Civata Bağlantılarına Moment ve Kuvvet İlişkisinin İncelenmesi Konstrüksiyon Laboratuvarı MAKİNE FAKÜLTESİ / MAKİNE MÜH.BÖLÜMÜ
Vida Veriminin Deneysel Olarak Belirlenmesi Konstrüksiyon Laboratuvarı MAKİNE FAKÜLTESİ / MAKİNE MÜH.BÖLÜMÜ
Kayış Kasnak Mekanizmaslarında Sürtünme Katsayısının Belirlenmesi Konstrüksiyon Laboratuvarı MAKİNE FAKÜLTESİ / MAKİNE MÜH.BÖLÜMÜ
Hidrodinamik Kaymalı Yataklarda Basınç Dağılımının Belirlenmesi Konstrüksiyon Laboratuvarı MAKİNE FAKÜLTESİ / MAKİNE MÜH.BÖLÜMÜ
Işık kaynaklarına ve armatürlere ait ışık akısı ölçümü Aydınlatma Laboratuvarı ELEKTRİK-ELEKTRONİK FAKÜLTESİ / ELEKTRİK MÜH.BÖLÜMÜ
Işık kaynaklarına ait bağıl tayfsal dağılım ölçümü Aydınlatma Laboratuvarı ELEKTRİK-ELEKTRONİK FAKÜLTESİ / ELEKTRİK MÜH.BÖLÜMÜ
Armatürlere ait ışık dağılım eğrisi Aydınlatma Laboratuvarı ELEKTRİK-ELEKTRONİK FAKÜLTESİ / ELEKTRİK MÜH.BÖLÜMÜ
Işık kaynaklarının renksel koordinat ölçümü Aydınlatma Laboratuvarı ELEKTRİK-ELEKTRONİK FAKÜLTESİ / ELEKTRİK MÜH.BÖLÜMÜ
Işık kaynaklarının renk sıcaklığı ölçümü Aydınlatma Laboratuvarı ELEKTRİK-ELEKTRONİK FAKÜLTESİ / ELEKTRİK MÜH.BÖLÜMÜ
Işık kaynaklarının renksel geriverim (Ra) ölçümü Aydınlatma Laboratuvarı ELEKTRİK-ELEKTRONİK FAKÜLTESİ / ELEKTRİK MÜH.BÖLÜMÜ
Işık kaynaklarının renk eşleşme standart sapması ölçümü Aydınlatma Laboratuvarı ELEKTRİK-ELEKTRONİK FAKÜLTESİ / ELEKTRİK MÜH.BÖLÜMÜ
Işık kaynaklarının tepe değer güç dalgaboyu ölçümü Aydınlatma Laboratuvarı ELEKTRİK-ELEKTRONİK FAKÜLTESİ / ELEKTRİK MÜH.BÖLÜMÜ
Işık kaynaklarının baskın dalgaboyu ölçümü Aydınlatma Laboratuvarı ELEKTRİK-ELEKTRONİK FAKÜLTESİ / ELEKTRİK MÜH.BÖLÜMÜ
Işık kaynaklarının tayfsal renk yoğunluğu ölçümü Aydınlatma Laboratuvarı ELEKTRİK-ELEKTRONİK FAKÜLTESİ / ELEKTRİK MÜH.BÖLÜMÜ
Işık kaynaklarının kırmızı, yeşil ve mavi renk oranı ölçümü Aydınlatma Laboratuvarı ELEKTRİK-ELEKTRONİK FAKÜLTESİ / ELEKTRİK MÜH.BÖLÜMÜ
Işık kaynaklarının ömür testi Aydınlatma Laboratuvarı ELEKTRİK-ELEKTRONİK FAKÜLTESİ / ELEKTRİK MÜH.BÖLÜMÜ
Işık kaynaklarının yaşlandırma testi Aydınlatma Laboratuvarı ELEKTRİK-ELEKTRONİK FAKÜLTESİ / ELEKTRİK MÜH.BÖLÜMÜ
Malzemelerin dalga boyuna göre yansıtma ve geçirgenliklerinin belirlenmesi Aydınlatma Laboratuvarı ELEKTRİK-ELEKTRONİK FAKÜLTESİ / ELEKTRİK MÜH.BÖLÜMÜ
Yol aydınlatma kriterlerinin ölçülmesi Aydınlatma Laboratuvarı ELEKTRİK-ELEKTRONİK FAKÜLTESİ / ELEKTRİK MÜH.BÖLÜMÜ
LED çiplere ait ışık dağılım eğrisi Aydınlatma Laboratuvarı ELEKTRİK-ELEKTRONİK FAKÜLTESİ / ELEKTRİK MÜH.BÖLÜMÜ
Mikriskop incelemesi Endüstriyel Otomasyon Laboratuvarı (İSTKA) MAKİNE FAKÜLTESİ / MAKİNE MÜH.BÖLÜMÜ
Ince film Kaplama islemi Endüstriyel Otomasyon Laboratuvarı (İSTKA) MAKİNE FAKÜLTESİ / MAKİNE MÜH.BÖLÜMÜ
Yarı uçucu organik ön işlemleri Çevre Mühendisliği Araştırma Laboratuvarı-2 İNŞAAT FAKÜLTESİ / ÇEVRE MÜH.BÖLÜMÜ
Herhangi bir test yapılmamaktadır. Ölçme Aletleri Lab. İNŞAAT FAKÜLTESİ / HARİTA MÜHENDİSLİĞİ
Kurutma işlemi Genel Gıda Analiz Laboratuvarı KİMYA-METALURJİ FAKÜLTESİ / GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖL.
Kül miktarı tayini Genel Gıda Analiz Laboratuvarı KİMYA-METALURJİ FAKÜLTESİ / GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖL.
Protein tayini Genel Gıda Analiz Laboratuvarı KİMYA-METALURJİ FAKÜLTESİ / GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖL.
Yoğunluk farkı ile ayrım Genel Gıda Analiz Laboratuvarı KİMYA-METALURJİ FAKÜLTESİ / GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖL.
Kurutma, belli sıcaklıkta sabit tutma, sabit tartım vb. Genel Gıda Analiz Laboratuvarı KİMYA-METALURJİ FAKÜLTESİ / GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖL.
Oksidasyona gösterilen direncin ölçümü Genel Gıda Analiz Laboratuvarı KİMYA-METALURJİ FAKÜLTESİ / GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖL.
Kurutma işlemi Genel Gıda Analiz Laboratuvarı KİMYA-METALURJİ FAKÜLTESİ / GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖL.
Kaynama noktası farkından yararlanılarak ayrım yapılması Genel Gıda Analiz Laboratuvarı KİMYA-METALURJİ FAKÜLTESİ / GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖL.
Yağ ekstrasksiyonu Genel Gıda Analiz Laboratuvarı KİMYA-METALURJİ FAKÜLTESİ / GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖL.
Lif tayini Genel Gıda Analiz Laboratuvarı KİMYA-METALURJİ FAKÜLTESİ / GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖL.
Öğütme işlemi Genel Gıda Analiz Laboratuvarı KİMYA-METALURJİ FAKÜLTESİ / GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖL.
Nokta Yükleme Testi Yapı Malzemeleri Laboratuvarı İNŞAAT FAKÜLTESİ / İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
pH ölçümü Yapı Malzemeleri Laboratuvarı İNŞAAT FAKÜLTESİ / İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Elastisite Modülü Yapı Malzemeleri Laboratuvarı İNŞAAT FAKÜLTESİ / İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Kayma Deneyi Yapı Malzemeleri Laboratuvarı İNŞAAT FAKÜLTESİ / İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Flat-Jack Deneyi Yapı Malzemeleri Laboratuvarı İNŞAAT FAKÜLTESİ / İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Penetrasyon Deneyi Yapı Malzemeleri Laboratuvarı İNŞAAT FAKÜLTESİ / İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Reoloji Yapı Malzemeleri Laboratuvarı İNŞAAT FAKÜLTESİ / İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Eğilme ve Basınç Deneyi Yapı Malzemeleri Laboratuvarı İNŞAAT FAKÜLTESİ / İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Beton Üretimi Yapı Malzemeleri Laboratuvarı İNŞAAT FAKÜLTESİ / İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Aşınma Deneyi Yapı Malzemeleri Laboratuvarı İNŞAAT FAKÜLTESİ / İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Çekme Deneyi Yapı Malzemeleri Laboratuvarı İNŞAAT FAKÜLTESİ / İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Donma-Çözülme Deneyi Yapı Malzemeleri Laboratuvarı İNŞAAT FAKÜLTESİ / İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Basınç Deneyi Yapı Malzemeleri Laboratuvarı İNŞAAT FAKÜLTESİ / İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Parçalanmaya Karşı Direnç (Los Angeles Deneyi) Yapı Malzemeleri Laboratuvarı İNŞAAT FAKÜLTESİ / İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Basınç Altında Su İşleme Derinliği Yapı Malzemeleri Laboratuvarı İNŞAAT FAKÜLTESİ / İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Fekal Koliform Tayini Çevre Mikrobiyolojisi Laboratuvarı İNŞAAT FAKÜLTESİ / ÇEVRE MÜH.BÖLÜMÜ
Sterilizasyon Çevre Mikrobiyolojisi Laboratuvarı İNŞAAT FAKÜLTESİ / ÇEVRE MÜH.BÖLÜMÜ
Biyolojik Oksijen İhtiyacı Tayini (B.O.İ = B.O.D.) Çevre Mikrobiyolojisi Laboratuvarı İNŞAAT FAKÜLTESİ / ÇEVRE MÜH.BÖLÜMÜ
Toplam Mantar Sayımı- Toplam Bakteri Sayımı - Toplam ve Fakal Koliform Sayımı Çevre Mikrobiyolojisi Laboratuvarı İNŞAAT FAKÜLTESİ / ÇEVRE MÜH.BÖLÜMÜ
Mikroorganizma görüntüleme Çevre Mikrobiyolojisi Laboratuvarı İNŞAAT FAKÜLTESİ / ÇEVRE MÜH.BÖLÜMÜ
Besiyeri Hazırlama Çevre Mikrobiyolojisi Laboratuvarı İNŞAAT FAKÜLTESİ / ÇEVRE MÜH.BÖLÜMÜ
PCR (Polimeraz Zincir Reaksiyonu) Araştırma Laboratuvarı - Biocircular Economy Research Laboratory İNŞAAT FAKÜLTESİ / ÇEVRE MÜH.BÖLÜMÜ
Elektroforez Araştırma Laboratuvarı - Biocircular Economy Research Laboratory İNŞAAT FAKÜLTESİ / ÇEVRE MÜH.BÖLÜMÜ
Denature Gradient Jel Elektroforezi Araştırma Laboratuvarı - Biocircular Economy Research Laboratory İNŞAAT FAKÜLTESİ / ÇEVRE MÜH.BÖLÜMÜ
Santrifüj Araştırma Laboratuvarı - Biocircular Economy Research Laboratory İNŞAAT FAKÜLTESİ / ÇEVRE MÜH.BÖLÜMÜ
Jel görüntüleme Araştırma Laboratuvarı - Biocircular Economy Research Laboratory İNŞAAT FAKÜLTESİ / ÇEVRE MÜH.BÖLÜMÜ
Elektroforez Araştırma Laboratuvarı - Biocircular Economy Research Laboratory İNŞAAT FAKÜLTESİ / ÇEVRE MÜH.BÖLÜMÜ
Test yapılmamaktadır. KMB-122 KİMYA-METALURJİ FAKÜLTESİ / BİYOMÜHENDİSLİK BÖL.
Test yapılmamaktadır. KMB-122 KİMYA-METALURJİ FAKÜLTESİ / BİYOMÜHENDİSLİK BÖL.
Test yapılmamaktadır. KMB-122 KİMYA-METALURJİ FAKÜLTESİ / BİYOMÜHENDİSLİK BÖL.
Test yapılmamaktadır. KMB-122 KİMYA-METALURJİ FAKÜLTESİ / BİYOMÜHENDİSLİK BÖL.
Test yapılmamaktadır. KMB-122 KİMYA-METALURJİ FAKÜLTESİ / BİYOMÜHENDİSLİK BÖL.
Test yapılmamaktadır. KMB-122 KİMYA-METALURJİ FAKÜLTESİ / BİYOMÜHENDİSLİK BÖL.
Test yapılmamaktadır. KMB-122 KİMYA-METALURJİ FAKÜLTESİ / BİYOMÜHENDİSLİK BÖL.
Test yapılmamaktadır. KMB-122 KİMYA-METALURJİ FAKÜLTESİ / BİYOMÜHENDİSLİK BÖL.
Bu laboratuvarda ticari amaçlı herhangi bir test yapılmamaktadır. KMB-110B KİMYA-METALURJİ FAKÜLTESİ / BİYOMÜHENDİSLİK BÖL.
Bu laboratuvarda ticari amaçlı herhangi bir test yapılmamaktadır. KMD-203 KİMYA-METALURJİ FAKÜLTESİ / BİYOMÜHENDİSLİK BÖL.
Sitotoksisite Analizi KMC-305 Hücre Kültürü ve Doku Mühendisliği Laboratuvar KİMYA-METALURJİ FAKÜLTESİ / BİYOMÜHENDİSLİK BÖL.
Antileishmanial Aktivite Tayini KMC-305 Hücre Kültürü ve Doku Mühendisliği Laboratuvar KİMYA-METALURJİ FAKÜLTESİ / BİYOMÜHENDİSLİK BÖL.
Antibakteriyal Aktivite Tayini KMC-304 Hücre Kültürü ve Doku Mühendisliği Laboratuvarı KİMYA-METALURJİ FAKÜLTESİ / BİYOMÜHENDİSLİK BÖL.
Hücre Döngüsü Tayini KMC-304 Hücre Kültürü ve Doku Mühendisliği Laboratuvarı KİMYA-METALURJİ FAKÜLTESİ / BİYOMÜHENDİSLİK BÖL.
Hücre Marker Analizi KMC-304 Hücre Kültürü ve Doku Mühendisliği Laboratuvarı KİMYA-METALURJİ FAKÜLTESİ / BİYOMÜHENDİSLİK BÖL.
Tüm Boyutsal Ölçme İşlemleri ÖLÇME TEKNİĞİ LABORATUVARI MAKİNE FAKÜLTESİ / MAKİNE MÜH.BÖLÜMÜ
Bulanıklık Ölçümü Su-Atık su Laboratuvarı İNŞAAT FAKÜLTESİ / ÇEVRE MÜH.BÖLÜMÜ
Mastarlama ve Doğrulama ÖLÇME TEKNİĞİ LABORATUVARI MAKİNE FAKÜLTESİ / MAKİNE MÜH.BÖLÜMÜ
Yüzey Pürüzlülük Ölçümleri KALİTE KONTROL LABORATUVARI MAKİNE FAKÜLTESİ / MAKİNE MÜH.BÖLÜMÜ
Kütle ve Yoğunluk Ölçümleri KALİTE KONTROL LABORATUVARI MAKİNE FAKÜLTESİ / MAKİNE MÜH.BÖLÜMÜ
AKM, Toplan Çözünmüş Madde,Toplam Çökebilir Katı Su-Atık su Laboratuvarı İNŞAAT FAKÜLTESİ / ÇEVRE MÜH.BÖLÜMÜ
pH ölçümü Su-Atık su Laboratuvarı İNŞAAT FAKÜLTESİ / ÇEVRE MÜH.BÖLÜMÜ
pH, İletkenlik, Çözünmüş oksijen Su-Atık su Laboratuvarı İNŞAAT FAKÜLTESİ / ÇEVRE MÜH.BÖLÜMÜ
KOİ Katı Atık Laboratuvarı İNŞAAT FAKÜLTESİ / ÇEVRE MÜH.BÖLÜMÜ
Amonyak Tayini Katı Atık Laboratuvarı İNŞAAT FAKÜLTESİ / ÇEVRE MÜH.BÖLÜMÜ
Yağ-Gres Katı Atık Laboratuvarı İNŞAAT FAKÜLTESİ / ÇEVRE MÜH.BÖLÜMÜ
BOİ Katı Atık Laboratuvarı İNŞAAT FAKÜLTESİ / ÇEVRE MÜH.BÖLÜMÜ
Modelleme ve Simülasyon CAD Laboratuvarı I-II ELEKTRİK-ELEKTRONİK FAKÜLTESİ / ELEKTRİK MÜH.BÖLÜMÜ
C1-C4 hidrokarbonlar ve Permanent gazları içeren gaz karışımları KMD-308 Süperkritik Akışkan Teknolojileri ve Kristalizasyon Laboratuvarı KİMYA-METALURJİ FAKÜLTESİ / KİMYA MÜH.BÖLÜMÜ
Sulardaki Organik Karbon Miktarı KMD-308 Süperkritik Akışkan Teknolojileri ve Kristalizasyon Laboratuvarı KİMYA-METALURJİ FAKÜLTESİ / KİMYA MÜH.BÖLÜMÜ
pH ölçümü KMD-307 Biyoproses Araştırma Laboratuvarı KİMYA-METALURJİ FAKÜLTESİ / KİMYA MÜH.BÖLÜMÜ
Tartım KMD-307 Biyoproses Araştırma Laboratuvarı KİMYA-METALURJİ FAKÜLTESİ / KİMYA MÜH.BÖLÜMÜ
Kurutma KMD-307 Biyoproses Araştırma Laboratuvarı KİMYA-METALURJİ FAKÜLTESİ / KİMYA MÜH.BÖLÜMÜ
Ultrason uygulaması KMD-307 Biyoproses Araştırma Laboratuvarı KİMYA-METALURJİ FAKÜLTESİ / KİMYA MÜH.BÖLÜMÜ
Biyokimyasal reaksiyonlar KMD-307 Biyoproses Araştırma Laboratuvarı KİMYA-METALURJİ FAKÜLTESİ / KİMYA MÜH.BÖLÜMÜ
Spektrofotometrik Analiz KMD-307 Biyoproses Araştırma Laboratuvarı KİMYA-METALURJİ FAKÜLTESİ / KİMYA MÜH.BÖLÜMÜ
Bu laboratuvarda ticari amaçlı herhangi bir test yapılmamaktadır. KMD-203 KİMYA-METALURJİ FAKÜLTESİ / BİYOMÜHENDİSLİK BÖL.
Bu laboratuvarda ticari amaçlı herhangi bir test yapılmamaktadır. KMD-203 KİMYA-METALURJİ FAKÜLTESİ / BİYOMÜHENDİSLİK BÖL.
Bu laboratuvarda ticari amaçlı herhangi bir test yapılmamaktadır. KMD-203 KİMYA-METALURJİ FAKÜLTESİ / BİYOMÜHENDİSLİK BÖL.
Bu laboratuvarda ticari amaçlı herhangi bir test yapılmamaktadır. KMD-203 KİMYA-METALURJİ FAKÜLTESİ / BİYOMÜHENDİSLİK BÖL.
Bu laboratuvarda ticari amaçlı herhangi bir test yapılmamaktadır. KMD-203 KİMYA-METALURJİ FAKÜLTESİ / BİYOMÜHENDİSLİK BÖL.
Bu laboratuvarda ticari amaçlı herhangi bir test yapılmamaktadır. KMD-203 KİMYA-METALURJİ FAKÜLTESİ / BİYOMÜHENDİSLİK BÖL.
Bu laboratuvarda ticari amaçlı herhangi bir test yapılmamaktadır. KMD-203 KİMYA-METALURJİ FAKÜLTESİ / BİYOMÜHENDİSLİK BÖL.
Bu laboratuvarda ticari amaçlı herhangi bir test yapılmamaktadır. KMD-203 KİMYA-METALURJİ FAKÜLTESİ / BİYOMÜHENDİSLİK BÖL.
Bu laboratuvarda ticari amaçlı herhangi bir test yapılmamaktadır. KMD-203 KİMYA-METALURJİ FAKÜLTESİ / BİYOMÜHENDİSLİK BÖL.
Bu laboratuvarda ticari amaçlı herhangi bir test yapılmamaktadır. KMD-203 KİMYA-METALURJİ FAKÜLTESİ / BİYOMÜHENDİSLİK BÖL.
Bu laboratuvarda ticari amaçlı herhangi bir test yapılmamaktadır. KMD-203 KİMYA-METALURJİ FAKÜLTESİ / BİYOMÜHENDİSLİK BÖL.
Bu laboratuvarda ticari amaçlı herhangi bir test yapılmamaktadır. KMD-203 KİMYA-METALURJİ FAKÜLTESİ / BİYOMÜHENDİSLİK BÖL.
Bu laboratuvarda ticari amaçlı herhangi bir test yapılmamaktadır. KMD-203 KİMYA-METALURJİ FAKÜLTESİ / BİYOMÜHENDİSLİK BÖL.
Bu laboratuvarda ticari amaçlı herhangi bir test yapılmamaktadır. KMD-203 KİMYA-METALURJİ FAKÜLTESİ / BİYOMÜHENDİSLİK BÖL.
Bu laboratuvarda ticari amaçlı herhangi bir test yapılmamaktadır. KMD-203 KİMYA-METALURJİ FAKÜLTESİ / BİYOMÜHENDİSLİK BÖL.
Bu laboratuvarda ticari amaçlı herhangi bir test yapılmamaktadır. KMD-203 KİMYA-METALURJİ FAKÜLTESİ / BİYOMÜHENDİSLİK BÖL.
Bu laboratuvarda ticari amaçlı herhangi bir test yapılmamaktadır. KMD-203 KİMYA-METALURJİ FAKÜLTESİ / BİYOMÜHENDİSLİK BÖL.
Bu laboratuvarda ticari amaçlı herhangi bir test yapılmamaktadır. KMD-203 KİMYA-METALURJİ FAKÜLTESİ / BİYOMÜHENDİSLİK BÖL.
Bu laboratuvarda ticari amaçlı herhangi bir test yapılmamaktadır. KMB-110B KİMYA-METALURJİ FAKÜLTESİ / BİYOMÜHENDİSLİK BÖL.
Bu laboratuvarda ticari amaçlı herhangi bir test yapılmamaktadır. KMB-110B KİMYA-METALURJİ FAKÜLTESİ / BİYOMÜHENDİSLİK BÖL.
Bu laboratuvarda ticari amaçlı herhangi bir test yapılmamaktadır. KMB-110B KİMYA-METALURJİ FAKÜLTESİ / BİYOMÜHENDİSLİK BÖL.
Bu laboratuvarda ticari amaçlı herhangi bir test yapılmamaktadır. KMB-110B KİMYA-METALURJİ FAKÜLTESİ / BİYOMÜHENDİSLİK BÖL.
Bu laboratuvarda ticari amaçlı herhangi bir test yapılmamaktadır. KMB-110B KİMYA-METALURJİ FAKÜLTESİ / BİYOMÜHENDİSLİK BÖL.
Bu laboratuvarda ticari amaçlı herhangi bir test yapılmamaktadır. KMD-203 KİMYA-METALURJİ FAKÜLTESİ / BİYOMÜHENDİSLİK BÖL.
Viskozite Tayini Biyoteknoloji Laboratuvarı-KMC104 KİMYA-METALURJİ FAKÜLTESİ / MET.VE MALZEME MÜH.BÖL.
pH Tayini Biyoteknoloji Laboratuvarı-KMC104 KİMYA-METALURJİ FAKÜLTESİ / MET.VE MALZEME MÜH.BÖL.
hücre kültürü KMB119 KİMYA-METALURJİ FAKÜLTESİ / BİYOMÜHENDİSLİK BÖL.
Enerji Kalitesi Anlık İzleme ve Ölçüm Testi Yenilenebilir Enerji Sistemleri Laboratuvarı ELEKTRİK-ELEKTRONİK FAKÜLTESİ / ELEKTRİK MÜH.BÖLÜMÜ
Topraklama Direnci Ölçümü Yenilenebilir Enerji Sistemleri Laboratuvarı ELEKTRİK-ELEKTRONİK FAKÜLTESİ / ELEKTRİK MÜH.BÖLÜMÜ
İzolasyon Direnci Testi Yenilenebilir Enerji Sistemleri Laboratuvarı ELEKTRİK-ELEKTRONİK FAKÜLTESİ / ELEKTRİK MÜH.BÖLÜMÜ
DC Şönt Generatörün Boşta Çalışma ve Yük Karakteristiklerinin Çıkarılması Elektrik Makinaları Laboratuvarı ELEKTRİK-ELEKTRONİK FAKÜLTESİ / ELEKTRİK MÜH.BÖLÜMÜ
İki adet bir fazlı transformatörün paralel çalışması Elektrik Makinaları Laboratuvarı ELEKTRİK-ELEKTRONİK FAKÜLTESİ / ELEKTRİK MÜH.BÖLÜMÜ
Bir fazlı Transformatörün kapp metodu ile regülasyon ve veriminin bulunması Elektrik Makinaları Laboratuvarı ELEKTRİK-ELEKTRONİK FAKÜLTESİ / ELEKTRİK MÜH.BÖLÜMÜ
Asenkron motorun eşdeğer devre parametrelerinin hesaplanması Elektrik Makinaları Laboratuvarı ELEKTRİK-ELEKTRONİK FAKÜLTESİ / ELEKTRİK MÜH.BÖLÜMÜ
Asenkron motorlara yol verme yöntemeleri Elektrik Makinaları Laboratuvarı ELEKTRİK-ELEKTRONİK FAKÜLTESİ / ELEKTRİK MÜH.BÖLÜMÜ
Yoğunluk Testi Seramik Laboratuvarı KİMYA-METALURJİ FAKÜLTESİ / MET.VE MALZEME MÜH.BÖL.
Atık Su Analizleri Analitik Kimya Araştırma Laboratuvarı (B-11) FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ / KİMYA BÖLÜMÜ
Gıda Analizleri Analitik Kimya Araştırma Laboratuvarı (B-11) FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ / KİMYA BÖLÜMÜ
İlaç Analizleri Analitik Kimya Araştırma Laboratuvarı (B-11) FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ / KİMYA BÖLÜMÜ
Biyokütle Analizleri Çevre Mühendisliği Araştırma Laboratuvarı 7A İNŞAAT FAKÜLTESİ / ÇEVRE MÜH.BÖLÜMÜ
Gaz Analizi Enerji Ve Malzeme Laboratuvarı KİMYA-METALURJİ FAKÜLTESİ / KİMYA MÜH.BÖLÜMÜ
ağırlık ölçümü KMC203-B Hidrojen Teknolojileri ve Enerjitik Malzeme Laboratuvarı KİMYA-METALURJİ FAKÜLTESİ / KİMYA MÜH.BÖLÜMÜ
öğütme KMC203-B Hidrojen Teknolojileri ve Enerjitik Malzeme Laboratuvarı KİMYA-METALURJİ FAKÜLTESİ / KİMYA MÜH.BÖLÜMÜ
pH Ölçümü Prof.Dr. Abdülkadir Kuyulu Bor Laboratuarı-KMC203-A KİMYA-METALURJİ FAKÜLTESİ / KİMYA MÜH.BÖLÜMÜ
Ağırlık Ölçümü Prof.Dr. Abdülkadir Kuyulu Bor Laboratuarı-KMC203-A KİMYA-METALURJİ FAKÜLTESİ / KİMYA MÜH.BÖLÜMÜ
Nem Tayini KMD 208 B MEMBRAN VE GIDA TEKNOLOJİLERİ KİMYA-METALURJİ FAKÜLTESİ / KİMYA MÜH.BÖLÜMÜ
Nem Tayini KMD 208 B MEMBRAN VE GIDA TEKNOLOJİLERİ KİMYA-METALURJİ FAKÜLTESİ / KİMYA MÜH.BÖLÜMÜ
Ağırlık Analizi KMD 208 B MEMBRAN VE GIDA TEKNOLOJİLERİ KİMYA-METALURJİ FAKÜLTESİ / KİMYA MÜH.BÖLÜMÜ
Nem Tayini KMD 208 B MEMBRAN VE GIDA TEKNOLOJİLERİ KİMYA-METALURJİ FAKÜLTESİ / KİMYA MÜH.BÖLÜMÜ
Nem Tayini KMD 208 B MEMBRAN VE GIDA TEKNOLOJİLERİ KİMYA-METALURJİ FAKÜLTESİ / KİMYA MÜH.BÖLÜMÜ
Distile Su Üretimi KMD 208 B MEMBRAN VE GIDA TEKNOLOJİLERİ KİMYA-METALURJİ FAKÜLTESİ / KİMYA MÜH.BÖLÜMÜ
pH ölçümü KMD 210 İyon Değiştiriciler ve Uygulamaları KİMYA-METALURJİ FAKÜLTESİ / KİMYA MÜH.BÖLÜMÜ
pH ölçümü KMD 206 Gıda ve İnorganik Malzeme Teknolojileri Laboratuvarı-B KİMYA-METALURJİ FAKÜLTESİ / KİMYA MÜH.BÖLÜMÜ
Adsorpsiyon çalışması KMD 206 Gıda ve İnorganik Malzeme Teknolojileri Laboratuvarı-B KİMYA-METALURJİ FAKÜLTESİ / KİMYA MÜH.BÖLÜMÜ
Sepiyolit tartımı KMD 206 Gıda ve İnorganik Malzeme Teknolojileri Laboratuvarı-B KİMYA-METALURJİ FAKÜLTESİ / KİMYA MÜH.BÖLÜMÜ
Ayırma KMD 206 Gıda ve İnorganik Malzeme Teknolojileri Laboratuvarı-B KİMYA-METALURJİ FAKÜLTESİ / KİMYA MÜH.BÖLÜMÜ
Ağırlık Ölçümü KMD 206 Gıda ve İnorganik Malzeme Teknolojileri Laboratuvarı-A KİMYA-METALURJİ FAKÜLTESİ / KİMYA MÜH.BÖLÜMÜ
Nem Tayini KMD 206 Gıda ve İnorganik Malzeme Teknolojileri Laboratuvarı-A KİMYA-METALURJİ FAKÜLTESİ / KİMYA MÜH.BÖLÜMÜ
Element Analizi KMD-304 Membran ve Malzeme Teknolojileri KİMYA-METALURJİ FAKÜLTESİ / KİMYA MÜH.BÖLÜMÜ