Cihaz Detayları

Laboratuvar İsmi

: KMD209- Yarı iletken polimer üretimi, metal kaplama ve süper kritik akışkan teknolojisi (III)

Laboratuvar Sorumlusu : Dr. Öğretim Üyesi Burcu Didem Çorbacıoğlu, Prof. Dr. Hasan Sadıkoğlu
İlgili Bölüm : KİMYA BÖLÜMÜ
Telefon : 0212
Adres : YTÜ Davutpaşa Kampüsü Kimya- Metalürji Fakültesi
Laboratuvar Web Adresi : www
Cihaz İsmi : Inkübatör
Sicil/Seri No :
Cihaz Modeli, Özellikleri : Heraus
Durum:Çalışıyor/Çalışmıyor? :
Kalibrasyon Yapıldımı? :
Doğrulama :
Cihaz Kalibrasyon Tarihi :
Bir Sonraki Kalibrasyon Tarihi :
Inkübatör-Fotoğraf