Cihaz Detayları

Laboratuvar İsmi

: silinecek

Laboratuvar Sorumlusu : silinecek
İlgili Bölüm : silinecek
Telefon : xxx
Adres : xxx
Laboratuvar Web Adresi : xxx
Cihaz İsmi : pH metre
Sicil/Seri No : 0000
Cihaz Modeli, Özellikleri : Hanna HI 2211
Durum:Çalışıyor/Çalışmıyor? :
Kalibrasyon Yapıldımı? :
Doğrulama : Eğitim amaçlı kullanılmaktadır, kalibrasyona ihtiyacı yoktur
Cihaz Kalibrasyon Tarihi :
Bir Sonraki Kalibrasyon Tarihi :
pH metre-Fotoğraf