Cihaz Detayları

Laboratuvar İsmi

: Pilot Tesis Laboratuvarı

Laboratuvar Sorumlusu : Prof. Dr. Mehmet Sinan Bilgili
İlgili Bölüm : ÇEVRE MÜH.BÖLÜMÜ
Telefon : +902123835370
Adres : Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü
Laboratuvar Web Adresi : https://cem.yildiz.edu.tr/
Cihaz İsmi : Katı Atık Öğütücü
Sicil/Seri No : Cihaz kalibrasyon gerektirmemektedir.
Cihaz Modeli, Özellikleri : Retzch ZM-1000
Durum:Çalışıyor/Çalışmıyor? :
Kalibrasyon Yapıldımı? :
Doğrulama : Cihaz kalibrasyon gerektirmemektedir.
Cihaz Kalibrasyon Tarihi :
Bir Sonraki Kalibrasyon Tarihi :
Katı Atık Öğütücü-Fotoğraf