Cihaz Detayları

Laboratuvar İsmi

: Sürdürülebilir Arıtım Teknolojileri Laboratuvarı

Laboratuvar Sorumlusu : Prof. Dr. Güleda Engin
İlgili Bölüm : ÇEVRE MÜH.BÖLÜMÜ
Telefon : 2123835356
Adres : YTÜ İnşaat Fak Çevre Müh Böl
Laboratuvar Web Adresi : www.cem.yildiz.edu.tr
Cihaz İsmi : pH metre
Sicil/Seri No : Inolab
Cihaz Modeli, Özellikleri : WTW
Durum:Çalışıyor/Çalışmıyor? :
Kalibrasyon Yapıldımı? :
Doğrulama : Eğitim amaçlı kullanıldığı için kalibrasyona ihtiyaç duyulmamaktadır.
Cihaz Kalibrasyon Tarihi :
Bir Sonraki Kalibrasyon Tarihi :
pH metre-Fotoğraf