Cihaz Detayları

Laboratuvar İsmi

: Moleküler Biyoloji ve Genetik Hücre Kültürü Laboratuvar-Hücre Kültürü

Laboratuvar Sorumlusu : Doç. Dr. Banu Mansuroğlu
İlgili Bölüm : MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK BÖLÜMÜ
Telefon : 0212 383 4481
Adres : Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü BKL-17, Davutpaşa, Esenler, İstanbul
Laboratuvar Web Adresi : -
Cihaz İsmi : Biyogüvenlik Kabini
Sicil/Seri No :
Cihaz Modeli, Özellikleri : HedLab
Durum:Çalışıyor/Çalışmıyor? :
Kalibrasyon Yapıldımı? :
Doğrulama :
Cihaz Kalibrasyon Tarihi :
Bir Sonraki Kalibrasyon Tarihi :
Biyogüvenlik Kabini-Fotoğraf