Cihaz Detayları

Laboratuvar İsmi

: silinecek

Laboratuvar Sorumlusu : silinecek
İlgili Bölüm : silinecek
Telefon : xx
Adres : silinecek
Laboratuvar Web Adresi : silinecek
Cihaz İsmi : Otoklav
Sicil/Seri No : 0000
Cihaz Modeli, Özellikleri : Nüve
Durum:Çalışıyor/Çalışmıyor? :
Kalibrasyon Yapıldımı? :
Doğrulama : Eğitim amaçlı kullanılmaktadır, kalibrasyona ihtiyacı yoktur
Cihaz Kalibrasyon Tarihi :
Bir Sonraki Kalibrasyon Tarihi :
Otoklav-Fotoğraf