Cihaz Detayları

Laboratuvar İsmi

: silinecek

Laboratuvar Sorumlusu : silinecek
İlgili Bölüm : silinecek
Telefon : xxx
Adres : xxx
Laboratuvar Web Adresi : xxx
Cihaz İsmi : Haasas Terazi
Sicil/Seri No : 0000
Cihaz Modeli, Özellikleri : RadWag WTB 2000
Durum:Çalışıyor/Çalışmıyor? : Evet
Kalibrasyon Yapıldımı? :
Doğrulama : Eğitim amaçlı kullanılmaktadır, kalibrasyona ihtiyacı yoktur
Cihaz Kalibrasyon Tarihi :
Bir Sonraki Kalibrasyon Tarihi :
Haasas Terazi-Fotoğraf