Cihaz Detayları

Laboratuvar İsmi

: Çevre Müh. Araştırma Laboratuvarı 3

Laboratuvar Sorumlusu : Prof. Dr. Yaşar AVŞAR
İlgili Bölüm : ÇEVRE MÜH.BÖLÜMÜ
Telefon : 021238385388
Adres : Yıldız Teknik Üniversitesi, İnşaat Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü
Laboratuvar Web Adresi : www.cem.yildiz.edu.tr
Cihaz İsmi : Spektrofotometre
Sicil/Seri No : 14641
Cihaz Modeli, Özellikleri : Hach Lange DR5000
Durum:Çalışıyor/Çalışmıyor? :
Kalibrasyon Yapıldımı? :
Doğrulama :
Cihaz Kalibrasyon Tarihi : 15.09.2011
Bir Sonraki Kalibrasyon Tarihi :
Spektrofotometre-Fotoğraf