Cihaz Detayları

Laboratuvar İsmi

: Raylı Sistem Araştırmaları Laboratuvarı

Laboratuvar Sorumlusu : Dr.Öğr.Üyesi Muzaffer Metin
İlgili Bölüm : MAKİNE MÜH.BÖLÜMÜ
Telefon : 02123832894
Adres : Yıldız Teknik Üniversitesi, Makine Müh. Bölümü, Beşiktaş
Laboratuvar Web Adresi : Yok
Cihaz İsmi : GPS/MEMS Tabanlı Atalet Ölçü Birimi
Sicil/Seri No :
Cihaz Modeli, Özellikleri : DS-IMU1
Durum:Çalışıyor/Çalışmıyor? :
Kalibrasyon Yapıldımı? :
Doğrulama :
Cihaz Kalibrasyon Tarihi : 14.09.2017
Bir Sonraki Kalibrasyon Tarihi :
GPS/MEMS Tabanlı Atalet Ölçü Birimi-Fotoğraf