Cihaz Detayları

Laboratuvar İsmi

: Moleküler Biyoloji ve Genetik 1 Laboratuvarı

Laboratuvar Sorumlusu : Dr. Öğr. Üyesi Emel ORDU, Dr. Öğr. Üyesi Esra YÜCA YILMAZ
İlgili Bölüm : MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK BÖLÜMÜ
Telefon : 0212 383 4474
Adres : B Blok B-17 Fen Edebiyat Fakültesi, Yıldız Teknik Üniversitesi
Laboratuvar Web Adresi : -
Cihaz İsmi : Ultrasonik Homojenizatörler
Sicil/Seri No :
Cihaz Modeli, Özellikleri : Bandelin
Durum:Çalışıyor/Çalışmıyor? :
Kalibrasyon Yapıldımı? :
Doğrulama :
Cihaz Kalibrasyon Tarihi : 28.06.2018
Bir Sonraki Kalibrasyon Tarihi :
Ultrasonik Homojenizatörler-Fotoğraf