Cihaz Detayları

Laboratuvar İsmi

: Nükleer Spektroskopi Araştırma Lab.

Laboratuvar Sorumlusu : Doç.Dr.Ayşe DURUSOY
İlgili Bölüm : FİZİK BÖLÜMÜ
Telefon : 02123834106
Adres : Fen-Ed.Fak A-17 lab.
Laboratuvar Web Adresi :
Cihaz İsmi : Alfa detektörü
Sicil/Seri No :
Cihaz Modeli, Özellikleri : Ametec BU-014-050-100
Durum:Çalışıyor/Çalışmıyor? :
Kalibrasyon Yapıldımı? :
Doğrulama :
Cihaz Kalibrasyon Tarihi :
Bir Sonraki Kalibrasyon Tarihi :
Alfa detektörü-Fotoğraf