Cihaz Detayları

Laboratuvar İsmi

: MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK-Rejeneratif Doku ve Hücre Kültürleri

Laboratuvar Sorumlusu : Prof.Dr. Nelisa TÜRKOĞLU
İlgili Bölüm : MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK BÖLÜMÜ
Telefon : +90 212 383 4138
Adres : DZ-24
Laboratuvar Web Adresi : -
Cihaz İsmi : Çalkalayıcılı İnkübatör Mikrotest/ MC55
Sicil/Seri No : 17222
Cihaz Modeli, Özellikleri : Mikrotest/ MC55
Durum:Çalışıyor/Çalışmıyor? :
Kalibrasyon Yapıldımı? : Evet
Doğrulama :
Cihaz Kalibrasyon Tarihi :
Bir Sonraki Kalibrasyon Tarihi :
Çalkalayıcılı İnkübatör	Mikrotest/ MC55-Fotoğraf