Cihaz Detayları

Laboratuvar İsmi

: BİLGİSAYAR LABORATUVARI (E-Z17)

Laboratuvar Sorumlusu : Dr.Öğr.Üyesi Elif TEKİN TARIM
İlgili Bölüm : MATEMATİK BÖLÜMÜ
Telefon : 02123834370
Adres : Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Yerleşkesi Fen-Edebiyat Fakültesi, E-Blok, E-Z17
Laboratuvar Web Adresi : Fen-Edebiyat Fakültesi, E-Blok, E-Z17
Cihaz İsmi : HP-Bilgisayar
Sicil/Seri No :
Cihaz Modeli, Özellikleri :
Durum:Çalışıyor/Çalışmıyor? :
Kalibrasyon Yapıldımı? :
Doğrulama :
Cihaz Kalibrasyon Tarihi :
Bir Sonraki Kalibrasyon Tarihi :
HP-Bilgisayar-Fotoğraf