Cihaz Detayları

Laboratuvar İsmi

: Moleküler Biyoloji ve Genetik 1 Laboratuvarı

Laboratuvar Sorumlusu : Dr. Öğr. Üyesi Emel ORDU, Dr. Öğr. Üyesi Esra YÜCA YILMAZ
İlgili Bölüm : MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK BÖLÜMÜ
Telefon : 0212 383 4474
Adres : B Blok B-17 Fen Edebiyat Fakültesi, Yıldız Teknik Üniversitesi
Laboratuvar Web Adresi : -
Cihaz İsmi : Terazi
Sicil/Seri No : V41483
Cihaz Modeli, Özellikleri : Precisa XT 620
Durum:Çalışıyor/Çalışmıyor? :
Kalibrasyon Yapıldımı? :
Doğrulama :
Cihaz Kalibrasyon Tarihi : 28.06.2018
Bir Sonraki Kalibrasyon Tarihi :
Terazi-Fotoğraf