Cihaz Detayları

Laboratuvar İsmi

: Yol ve Bitüm Laboratuvarı

Laboratuvar Sorumlusu : Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Sinan YARDIM
İlgili Bölüm : İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Telefon : (0212) 383 5183
Adres : YTÜ İnşaat Fak. Davutpaşa Kampüsü
Laboratuvar Web Adresi : http://www.inm.yildiz.edu.tr/sayfa/7/Yol%20ve%20Bit%C3%BCm%20Laboratuvar%C4%B1/351
Cihaz İsmi : Saybolt Vİskozite Test Cihazı
Sicil/Seri No : 0000
Cihaz Modeli, Özellikleri :
Durum:Çalışıyor/Çalışmıyor? :
Kalibrasyon Yapıldımı? :
Doğrulama : çalışmıyor
Cihaz Kalibrasyon Tarihi : 01.06.2022
Bir Sonraki Kalibrasyon Tarihi : 01.06.2023
Saybolt Vİskozite Test Cihazı-Fotoğraf