Cihaz Detayları

Laboratuvar İsmi

: Organik Nano Teknolojiler

Laboratuvar Sorumlusu : Prof. Dr. Ahmet Altındal
İlgili Bölüm : FİZİK BÖLÜMÜ
Telefon : 383 4235
Adres : Y.T. Fen_Edebiyat Fak. Fiik Böl.
Laboratuvar Web Adresi : Yok
Cihaz İsmi : UV-Vis
Sicil/Seri No :
Cihaz Modeli, Özellikleri : UV
Durum:Çalışıyor/Çalışmıyor? :
Kalibrasyon Yapıldımı? :
Doğrulama :
Cihaz Kalibrasyon Tarihi : 04.04.2017
Bir Sonraki Kalibrasyon Tarihi :
UV-Vis-Fotoğraf