Cihaz Detayları

Laboratuvar İsmi

: Hesapsal kimya

Laboratuvar Sorumlusu : Doç.Dr.Arzu HATİPOĞLU, Arş.Gör.Şeyda AYDOĞDU
İlgili Bölüm : KİMYA BÖLÜMÜ
Telefon : 0212383-4169
Adres : YTÜ Fen-Ed.Fak. Kimya Bölümü Fizikokimya Anabilim Dalı
Laboratuvar Web Adresi : -
Cihaz İsmi : Bilgisayar
Sicil/Seri No :
Cihaz Modeli, Özellikleri : Intel Core Duo 2GB 64 Bit ( 7 adet )
Durum:Çalışıyor/Çalışmıyor? :
Kalibrasyon Yapıldımı? :
Doğrulama :
Cihaz Kalibrasyon Tarihi :
Bir Sonraki Kalibrasyon Tarihi :
Bilgisayar-Fotoğraf