Cihaz Detayları

Laboratuvar İsmi

: FİZİKOKİMYA ARAŞTIRMA LABORATUARI

Laboratuvar Sorumlusu : Prof. Dr. Ferdane KARAMAN
İlgili Bölüm : KİMYA BÖLÜMÜ
Telefon : -
Adres : YTÜ Fen-Edb. Fak. Kimya Bl. 34220 Davutpaşa-Esenler/İSTANBUL
Laboratuvar Web Adresi : -
Cihaz İsmi : LCR Metre
Sicil/Seri No :
Cihaz Modeli, Özellikleri : HIOKI 3522-50
Durum:Çalışıyor/Çalışmıyor? :
Kalibrasyon Yapıldımı? :
Doğrulama :
Cihaz Kalibrasyon Tarihi :
Bir Sonraki Kalibrasyon Tarihi :
LCR Metre-Fotoğraf