Cihaz Detayları

Laboratuvar İsmi

: Çevre Mikrobiyolojisi Laboratuvarı

Laboratuvar Sorumlusu : Prof. Dr. Yaşar Nuhoğlu
İlgili Bölüm : ÇEVRE MÜH.BÖLÜMÜ
Telefon : 0532 2822715
Adres : Y.T.Ü. İnşaat Fakültesi - Çevre Mühendisliği Laboratuvarları - Davutpaşa - İstanbul
Laboratuvar Web Adresi : http://www.cem.yildiz.edu.tr/
Cihaz İsmi : Hava Kirliliği Örnekleme Cihazı
Sicil/Seri No :
Cihaz Modeli, Özellikleri : XX
Durum:Çalışıyor/Çalışmıyor? :
Kalibrasyon Yapıldımı? :
Doğrulama :
Cihaz Kalibrasyon Tarihi : 09.08.2017
Bir Sonraki Kalibrasyon Tarihi :
Hava Kirliliği Örnekleme Cihazı-Fotoğraf