Cihaz Detayları

Laboratuvar İsmi

: KMB-118

Laboratuvar Sorumlusu : Biyomühendislik Bölüm Başkanlığı - Araş. Gör. Dr. Azade ATTAR
İlgili Bölüm : BİYOMÜHENDİSLİK BÖL.
Telefon : (0212) 383 46 26
Adres : YTÜ Kimya Metalürji Fakültesi Biyomühendislik Bölümü KMB 118
Laboratuvar Web Adresi : bioeng@yildiz.edu.tr
Cihaz İsmi : Manyetik karıştırıcı
Sicil/Seri No :
Cihaz Modeli, Özellikleri :
Durum:Çalışıyor/Çalışmıyor? :
Kalibrasyon Yapıldımı? :
Doğrulama :
Cihaz Kalibrasyon Tarihi :
Bir Sonraki Kalibrasyon Tarihi :
Manyetik karıştırıcı-Fotoğraf