Cihaz Detayları

Laboratuvar İsmi

: Yol ve Bitüm Laboratuvarı

Laboratuvar Sorumlusu : Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Sinan YARDIM
İlgili Bölüm : İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Telefon : (0212) 383 5183
Adres : YTÜ İnşaat Fak. Davutpaşa Kampüsü
Laboratuvar Web Adresi : http://www.inm.yildiz.edu.tr/sayfa/7/Yol%20ve%20Bit%C3%BCm%20Laboratuvar%C4%B1/351
Cihaz İsmi : Su banyosu
Sicil/Seri No : 000
Cihaz Modeli, Özellikleri : Ankatest
Durum:Çalışıyor/Çalışmıyor? : Evet
Kalibrasyon Yapıldımı? : Evet
Doğrulama : -
Cihaz Kalibrasyon Tarihi : 28.09.2023
Bir Sonraki Kalibrasyon Tarihi : 28.09.2024
Su banyosu-Fotoğraf