Laboratuvar Profili

Laboratuvar İsmi

: Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi

Laboratuvar Sorumlusu : Doç. Dr. Ali Erçin ERSUNDU
İlgili Bölüm : MERKEZ LABORATUVARI
Telefon : 0212 383 80 00
Adres : http://www.merklab.yildiz.edu.tr/index.php/contact/
Laboratuvar Web Adresi : Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kampüsü, Teknopark Karşısı 34200 Esenler / İstanbul
Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi-Fotoğraf

Polimer Sentezi
Ekstraksiyon İşlemi (SOLVENTSİZ ve SOLVENTLİ)
3B Model Prototip Üretimi
Glovebox - Günlük ve Saatlik Kullanım
Spektroskopik elipsometri (Ψ, ∆) ölçümü
Yüzey pürüzlülüğü ve Kalınlık Tayini
Yüzey pürüzlülüğü
Mikroskop Kullanımı (1 saat)
Tek Noktalı BET Spesifik Yüzey Alanı Ölçümü
Çok Noktalı BET Spesifik Yüzey Alanı Ölçümü
BET Spesifik yüzey alanı + gözenek boyut dağılımı
Yoğunluk Tayini
Düşük Basınçta Porozite
Yüksek Basınçta Porozite
Toplam Porozite
Sıcaklık Taraması
Gerinim Taraması
Frekans Taraması
Viskosite
Cantilever Testi (Single/Dual)
Tension Testi
TG/DTA
Karbon Karası Miktar Tayini – Poliolefin Borular ve Bağlantı Elemanları Karbon Siyahı Tayini
OIT (Oxygen Induction Time) Testi – Poliolefin Borular ve Ekleme Parçaları-Oksidasyon indüksiyon süresinin tayini (OIT)
TG-FTIR - 0-1 Saat
Tek Katman Devre Basımı
Çift Katman Devre Basımı
X-ışını difraksiyon paterni çekimi – Toz Numune
X-ışını difraksiyon paterni çekimi – İnce Film
Kalitatif X-ışınları kristal faz analizi (patern çekimi hariç)
Yüksek Sıcaklık Difraksiyon paterni çekimi
UV-VIS Kullanımı
ATR Tekniği ile Kimyasal Bağ Analizi
Raman Spektrumu Eldesi ( Raman Spectrum )
Nano Boyutta Parçacık Ölçümü
Zeta Potansiyeli Ölçümü
İzoelektrik Nokta Ölçümü
0,02 um – 2000 um Aralığında Parçacık Boyutu Ölçümü
Toz Morfolojisi Analizi
SEM Görüntüleme
SEM-EDS Yarı Kantitatif Analiz
SEM-EDS Elementel Haritalama
Basma Testi
Çekme Testi
Eğme Testi
Metalik Malzemeler- Çekme Deneyi- Ortam Sıcaklığında
Plastikler-çekme özelliklerinin tayini
Lastikler ve Termoplastikler – Çekme Gerilmesi- Uzama özelliklerinin tayini
Çekme Testi (Özel Sıcaklıklar)
Yorulma Testi
LCMSOTOF - Kalitatif Tayin (HR/MS, HRMSMS)
LCMSOTOF - Kantitatif Tayin (HR/MS, HRMSMS)
RTPCR Kullanımı
ICP-MS - Kalitatif Tayin
ICP-MS – Türlendirme (Cr III,VI; Arsenik 3,5; Arsenobetain; Selenyum 4,6; Selenomethionine)
ICP-OES - Kantitatif Tayin
ICP-OES - Kalitatif Tayin
AAS - Alev
AAS - Grafit
Toplam Organik Karbon Tayini
Sıvı Numunelerde Toplam Azot Tayini
GC-FID - Kantitatif Analiz
ICP-MS - Kantitatif Tayin
GC-FID - Kalitatif Analiz
GC-MS - Kantitatif Analiz
GC-MS - Kalitatif Analiz
GC-MS - Termal Desorpsiyon - Kantitatif Analiz
GC-MS - Termal Desorpsiyon - Kalitatif Analiz
Hücre çoğaltma, pasajlama, Flask T25 (NIH 3T3, L929, MCF 7, MDA, HACAT, THP1)
Sitotoksisite Testleri (MTT, XTT, Neutral Red, Presto Blue)
İmmünotosisite deneyleri (İnterlökin1, İnterlökin6, İnterlökin8, İnterlökin10 ve TNF alfa)
Floresanlı ve Floresansız Görüntüleme
DNA Saflık ve Miktar Analizi
Polimer-Molekül Ağırlık Dağılımı Ölçümü
İnert Gaz ve Hava Ortamlı Tüp Fırın Kullanımı

Geri