Test Bilgileri

Laboratuvar İsmi

: Çevre Müh. Araştırma Laboratuvarı 3

Laboratuvar Sorumlusu : Prof. Dr. Yaşar AVŞAR
İlgili Bölüm : ÇEVRE MÜH.BÖLÜMÜ
Telefon : 021238385388
Adres : Yıldız Teknik Üniversitesi, İnşaat Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü
Laboratuvar Web Adresi : www.cem.yildiz.edu.tr
Yapılan Test : Capillary Suction Time
Cihaz İsmi : CST
Cihaz Modeli, Özellikleri : CST 304M
Testin Uygulandığı Malzeme : Atıksu - Çamur
Testin Standartları :
Cihaz Kalibrasyon Tarihi :
CST-Fotoğraf