Test Bilgileri

Laboratuvar İsmi

: Yol ve Bitüm Laboratuvarı

Laboratuvar Sorumlusu : Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Sinan YARDIM
İlgili Bölüm : İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Telefon : (0212) 383 5183
Adres : YTÜ İnşaat Fak. Davutpaşa Kampüsü
Laboratuvar Web Adresi : http://www.inm.yildiz.edu.tr/sayfa/7/Yol%20ve%20Bit%C3%BCm%20Laboratuvar%C4%B1/351
Yapılan Test : Penetrasyon ve esneklik tayini
Cihaz İsmi : Penetrasyon Cihazı
Cihaz Modeli, Özellikleri : ELE
Testin Uygulandığı Malzeme : Bitüm
Testin Standartları : ASTM D5329 / TS EN 13880-3
Cihaz Kalibrasyon Tarihi : 7.12.2020 00:00:00
Penetrasyon Cihazı-Fotoğraf