Test Bilgileri

Laboratuvar İsmi

: KMD-304 Membran ve Malzeme Teknolojileri

Laboratuvar Sorumlusu : Doç.Dr. Yavuz Salt, Dr. Öğretim Üyesi İnci Salt
İlgili Bölüm : KİMYA MÜH.BÖLÜMÜ
Telefon : 0212-3834752, 0212-3834758
Adres : Kimya-Metalürji Fakültesi, Kimya Mühendisliği Bölümü
Laboratuvar Web Adresi : https://labsis.yildiz.edu.tr/
Yapılan Test : Element Analizi
Cihaz İsmi : Atomik Absorpsiyon Spektrometre
Cihaz Modeli, Özellikleri : Perkin Elmer/AAnalyst 200
Testin Uygulandığı Malzeme : Sulu çözelti
Testin Standartları :
Cihaz Kalibrasyon Tarihi : 1.1.2017 00:00:00
Atomik Absorpsiyon Spektrometre-Fotoğraf