Test Bilgileri

Laboratuvar İsmi

: BK-10 Organik Araştırma Kimya Laboratuvarı

Laboratuvar Sorumlusu : Prof. Dr. Belkız BİLGİN ERAN, Prof. Dr. LokmanTORUN, Doç. Dr. Hale OCAK, Dr. Öğr.Üyesi Kadir TURHAN, Arş.Gör. Dr. Tülay TUĞCU
İlgili Bölüm : KİMYA BÖLÜMÜ
Telefon : 0212383-4229
Adres : Yıldız Teknik Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü B Blok -1 / BK-10
Laboratuvar Web Adresi : .
Yapılan Test : Isı ve ses dalgası kullanılarak çözünürlüğün sağlanması
Cihaz İsmi : Ultrasonik Su Banyosu
Cihaz Modeli, Özellikleri : Sıcaklık Aralığı 30-80 º C ; Hacim 3L
Testin Uygulandığı Malzeme : Cam materyaller
Testin Standartları :
Cihaz Kalibrasyon Tarihi :
Ultrasonik Su Banyosu-Fotoğraf