Test Bilgileri

Laboratuvar İsmi

: Yol ve Bitüm Laboratuvarı

Laboratuvar Sorumlusu : Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Sinan YARDIM
İlgili Bölüm : İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Telefon : (0212) 383 5183
Adres : YTÜ İnşaat Fak. Davutpaşa Kampüsü
Laboratuvar Web Adresi : http://www.inm.yildiz.edu.tr/sayfa/7/Yol%20ve%20Bit%C3%BCm%20Laboratuvar%C4%B1/351
Yapılan Test : Tane büyüklüğü dağılımı - Eleme Metodu
Cihaz İsmi : Elekler
Cihaz Modeli, Özellikleri : Ankatest ve Tyler- (farklı elek açıklıklarında, büyük ve küçük elekler)
Testin Uygulandığı Malzeme : Agrega
Testin Standartları : TS EN 933-1 /A1 ve TS EN 12697-2 +A1
Cihaz Kalibrasyon Tarihi : 28.9.2023 00:00:00
Elekler-Fotoğraf