Test Bilgileri

Laboratuvar İsmi

: KMC-304 Hücre Kültürü ve Doku Mühendisliği Laboratuvarı

Laboratuvar Sorumlusu : Arş. Gör. Dr. Emrah Şefik ABAMOR
İlgili Bölüm : BİYOMÜHENDİSLİK BÖL.
Telefon : +90212 383 46 51
Adres : Yıldız Teknik Üniversitesi Biyomühendislik Bölümü KMC-304 Esenler/İstanbul
Laboratuvar Web Adresi :
Yapılan Test : Hücre Döngüsü Tayini
Cihaz İsmi : Flow sitometri
Cihaz Modeli, Özellikleri : Beckman Coulter/ Cell Lab QuantaTM SC
Testin Uygulandığı Malzeme : Somatik hücreler, kök hücreler ve kanser hücreleri
Testin Standartları :
Cihaz Kalibrasyon Tarihi : 23.1.2015 00:00:00
Flow sitometri-Fotoğraf