Test Bilgileri

Laboratuvar İsmi

: Araştırma Laboratuvarı - Biocircular Economy Research Laboratory

Laboratuvar Sorumlusu : Prof. Dr. Bestami ÖZKAYA
İlgili Bölüm : ÇEVRE MÜH.BÖLÜMÜ
Telefon : 02123835374
Adres : Yıldız Teknik Üniversitesi, İnşaat Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü
Laboratuvar Web Adresi : www.cem.yildiz.edu.tr
Yapılan Test : PCR (Polimeraz Zincir Reaksiyonu)
Cihaz İsmi : PCR
Cihaz Modeli, Özellikleri : BIO-RAD Mycycler Thermal Cycler System
Testin Uygulandığı Malzeme : Katı ve sıvı atıklar
Testin Standartları :
Cihaz Kalibrasyon Tarihi :
PCR-Fotoğraf