Test Bilgileri

Laboratuvar İsmi

: Katı Atık Laboratuvarı

Laboratuvar Sorumlusu : Doç. Dr. Afşın Yusuf Çetinkaya
İlgili Bölüm : ÇEVRE MÜH.BÖLÜMÜ
Telefon : 0212 383 53 92
Adres : YTÜ İnşaat Fakültesi Çevre Mühendsiliği Bölümü
Laboratuvar Web Adresi : www.cem.yildiz.edu.tr
Yapılan Test : BOİ
Cihaz İsmi : İnkübatör
Cihaz Modeli, Özellikleri : Gallenkamp
Testin Uygulandığı Malzeme : Atıksu
Testin Standartları : SM 5210 B
Cihaz Kalibrasyon Tarihi :
İnkübatör-Fotoğraf