Test Bilgileri

Laboratuvar İsmi

: BK-10 Organik Araştırma Kimya Laboratuvarı

Laboratuvar Sorumlusu : Prof. Dr. Belkız BİLGİN ERAN, Prof. Dr. LokmanTORUN, Doç. Dr. Hale OCAK, Dr. Öğr.Üyesi Kadir TURHAN, Arş.Gör. Dr. Tülay TUĞCU
İlgili Bölüm : KİMYA BÖLÜMÜ
Telefon : 0212383-4229
Adres : Yıldız Teknik Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü B Blok -1 / BK-10
Laboratuvar Web Adresi : .
Yapılan Test : Akaryakıt, motorin, benzin, fuel-oil, kalyak, ozon yaşlandırma testi, UV yaşlandırma testi
Cihaz İsmi : Fischer Ozon Jeneratörü
Cihaz Modeli, Özellikleri : Fischer Ozon Generator 502
Testin Uygulandığı Malzeme : Organik ve anorganik materyaller
Testin Standartları :
Cihaz Kalibrasyon Tarihi :
Fischer Ozon Jeneratörü-Fotoğraf