Test Bilgileri

Laboratuvar İsmi

: Fiziko-Makromoleküler Kimya Laboratuvarı

Laboratuvar Sorumlusu : Prof.Dr.Nergis Arsu, Prof.Dr.Meral Aydın, Doç.Dr.Sevnur Keskin Doğruyol
İlgili Bölüm : KİMYA BÖLÜMÜ
Telefon : 2123834199
Adres : D-Blok Giriş Katı
Laboratuvar Web Adresi : www.narsuresearch.com
Yapılan Test : Fotokalorimetre ünitesi ile ışıkla etkileşen maddelerin polimerizasyon dönüşümlerinin ve hızlarının saptanması, ve Tg ölçümleri
Cihaz İsmi : Diferansiyel Taramalı Kalorimetre
Cihaz Modeli, Özellikleri : TA Instruments DSC Q-100
Testin Uygulandığı Malzeme : Polimerler
Testin Standartları :
Cihaz Kalibrasyon Tarihi :
Diferansiyel Taramalı Kalorimetre-Fotoğraf