Test Bilgileri

Laboratuvar İsmi

: MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK BÖLÜMÜ-Hücre Kültürü Laboratuvarı

Laboratuvar Sorumlusu : Doç. Dr. Banu Mansuroğlu
İlgili Bölüm : MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK BÖLÜMÜ
Telefon : 0212 383 4474
Adres : B Blok B-17 Fen Edebiyat Fakültesi, Yıldız Teknik Üniversitesi
Laboratuvar Web Adresi : -
Yapılan Test : Araştırma Testleri
Cihaz İsmi : İnverted Mikroskop
Cihaz Modeli, Özellikleri : Olympus CKX41
Testin Uygulandığı Malzeme : Araştırma örnekleri
Testin Standartları :
Cihaz Kalibrasyon Tarihi : 28.6.2018 00:00:00
İnverted Mikroskop-Fotoğraf