Test Bilgileri

Laboratuvar İsmi

: Moleküler Biyoloji ve Genetik Hücre Kültürü Laboratuvar-Hücre Kültürü

Laboratuvar Sorumlusu : Doç. Dr. Banu Mansuroğlu
İlgili Bölüm : MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK BÖLÜMÜ
Telefon : 0212 383 4481
Adres : Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü BKL-17, Davutpaşa, Esenler, İstanbul
Laboratuvar Web Adresi : -
Yapılan Test : Araştırma Testleri
Cihaz İsmi : Hepafiltre
Cihaz Modeli, Özellikleri : Metisafe
Testin Uygulandığı Malzeme : -
Testin Standartları : -
Cihaz Kalibrasyon Tarihi :
Hepafiltre-Fotoğraf