Test Bilgileri

Laboratuvar İsmi

: KMD 206 Gıda ve İnorganik Malzeme Teknolojileri Laboratuvarı-A

Laboratuvar Sorumlusu : Prof. Dr. İbrahim DOYMAZ
İlgili Bölüm : KİMYA MÜH.BÖLÜMÜ
Telefon : +902123834788
Adres : KMD 206 Gıda ve İnorganik Malzeme Teknolojileri Laboratuvarı
Laboratuvar Web Adresi : www
Yapılan Test : Nem Tayini
Cihaz İsmi : Etüv
Cihaz Modeli, Özellikleri : Markasız
Testin Uygulandığı Malzeme : Gıda, Kömür
Testin Standartları : AOAC (1990)
Cihaz Kalibrasyon Tarihi :
Etüv-Fotoğraf