Test Bilgileri

Laboratuvar İsmi

: Çevre Müh. Araştırma Laboratuvarı 3

Laboratuvar Sorumlusu : Prof. Dr. Yaşar AVŞAR
İlgili Bölüm : ÇEVRE MÜH.BÖLÜMÜ
Telefon : 021238385388
Adres : Yıldız Teknik Üniversitesi, İnşaat Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü
Laboratuvar Web Adresi : www.cem.yildiz.edu.tr
Yapılan Test : Kimyasal Oksijen İhtiyacı
Cihaz İsmi : Termoaktör
Cihaz Modeli, Özellikleri : WTW CR 2200
Testin Uygulandığı Malzeme : Atıksu
Testin Standartları :
Cihaz Kalibrasyon Tarihi :
Termoaktör-Fotoğraf