Test Bilgileri

Laboratuvar İsmi

: KMB-120 (Ürün Geliştirme Laboratuvarı)

Laboratuvar Sorumlusu : Dr.Öğrt.Üyesi Görkem ÖZÜLKÜ – Arş.Gör.Öznur SAROĞLU
İlgili Bölüm : GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖL.
Telefon : 02123834581
Adres : Kimya-Metalurji Fak. Gıda Müh. Böl. KMB-120
Laboratuvar Web Adresi : http://www.food.yildiz.edu.tr/category.php?id=26
Yapılan Test : Tahıl unlarında su absorbsiyonu, stabilite, vb analizler
Cihaz İsmi : Farinograf
Cihaz Modeli, Özellikleri : Brabender farinograf
Testin Uygulandığı Malzeme : Tahıl unları
Testin Standartları :
Cihaz Kalibrasyon Tarihi :
Farinograf-Fotoğraf