Test Bilgileri

Laboratuvar İsmi

: BK-10 Organik Araştırma Kimya Laboratuvarı

Laboratuvar Sorumlusu : Prof. Dr. Belkız BİLGİN ERAN, Prof. Dr. LokmanTORUN, Doç. Dr. Hale OCAK, Dr. Öğr.Üyesi Kadir TURHAN, Arş.Gör. Dr. Tülay TUĞCU
İlgili Bölüm : KİMYA BÖLÜMÜ
Telefon : 0212383-4229
Adres : Yıldız Teknik Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü B Blok -1 / BK-10
Laboratuvar Web Adresi : .
Yapılan Test : İndirgenmiş basınç altında süzme işlemi
Cihaz İsmi : Vakum Pompası
Cihaz Modeli, Özellikleri : Maksimum Vakum -670mmHg; Maksimum Akış - 38 l/min;
Testin Uygulandığı Malzeme : Organik çözücü
Testin Standartları :
Cihaz Kalibrasyon Tarihi :
Vakum Pompası -Fotoğraf