Test Bilgileri

Laboratuvar İsmi

: Çevre Müh. Araştırma Laboratuvarı 3

Laboratuvar Sorumlusu : Prof. Dr. Yaşar AVŞAR
İlgili Bölüm : ÇEVRE MÜH.BÖLÜMÜ
Telefon : 021238385388
Adres : Yıldız Teknik Üniversitesi, İnşaat Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü
Laboratuvar Web Adresi : www.cem.yildiz.edu.tr
Yapılan Test : İletkenlik
Cihaz İsmi : İletkenlik Ölçer
Cihaz Modeli, Özellikleri : Hach Lange HQ40D
Testin Uygulandığı Malzeme : Su - Atıksu
Testin Standartları : Standart Methods 2510-B
Cihaz Kalibrasyon Tarihi : 15.9.2011 00:00:00
İletkenlik Ölçer-Fotoğraf