Test Bilgileri

Laboratuvar İsmi

: KMD209- Yarı iletken polimer üretimi, metal kaplama ve süper kritik akışkan teknolojisi (III)

Laboratuvar Sorumlusu : Dr. Öğretim Üyesi Burcu Didem Çorbacıoğlu, Prof. Dr. Hasan Sadıkoğlu
İlgili Bölüm : KİMYA BÖLÜMÜ
Telefon : 0212
Adres : YTÜ Davutpaşa Kampüsü Kimya- Metalürji Fakültesi
Laboratuvar Web Adresi : www
Yapılan Test : Belirli bir sıcaklığın istendiği deneylerde kullanılır.
Cihaz İsmi : INKÜBATÖR
Cihaz Modeli, Özellikleri : REDLİNE BY BİNDER
Testin Uygulandığı Malzeme : Isıya dayanılıklı kaplar, özellikle cam malzemeler için uygunluk taşır.
Testin Standartları :
Cihaz Kalibrasyon Tarihi :
INKÜBATÖR-Fotoğraf