Test Bilgileri

Laboratuvar İsmi

: Malzeme Analiz Ve Karakterizasyon Labı

Laboratuvar Sorumlusu : Doç. Dr. Nimet YIMAZ CANLI
İlgili Bölüm : FİZİK BÖLÜMÜ
Telefon : 02123834278
Adres : Yıldız Teknik Üniversitesi Fen- Edb Fakültesi Fizik Bölümü
Laboratuvar Web Adresi : .
Yapılan Test : Numunelerin homojen biçimde karıştırılması ve ısıtılması için kullanılır. Karıştırma hızı ve sıcaklık ayarları ayrı ayrı kontrol edilir.
Cihaz İsmi : Isıtıcılı Manyetik Karıştırıcı
Cihaz Modeli, Özellikleri :
Testin Uygulandığı Malzeme : kimyasal çözeltiler
Testin Standartları :
Cihaz Kalibrasyon Tarihi :
Isıtıcılı Manyetik Karıştırıcı-Fotoğraf