Test Bilgileri

Laboratuvar İsmi

: KMD-204 Lipid ve Biyokompozit Laboratuvarı

Laboratuvar Sorumlusu : Prof. Dr. Sevil YÜCEL, Araş. Gör. Dr. Yeliz ELALMIŞ
İlgili Bölüm : BİYOMÜHENDİSLİK BÖL.
Telefon : 0212 383 4644
Adres : Yildiz Teknik Üniversitesi, Davutpaşa Kampüsü, Kimya-Metalurji Fakültesi, Biyomühendislik Bölümü, KMD-204
Laboratuvar Web Adresi : http://bioeng.yildiz.edu.tr/
Yapılan Test : Sulu Çözeltilerin pH Tayini Testi
Cihaz İsmi : pH METRE
Cihaz Modeli, Özellikleri : WTW PH315İ
Testin Uygulandığı Malzeme : Sulu Çözeltiler
Testin Standartları :
Cihaz Kalibrasyon Tarihi :
pH METRE-Fotoğraf