Test Bilgileri

Laboratuvar İsmi

: Çevre Mühendisliği Araştırma Laboratuvarı 7A

Laboratuvar Sorumlusu : Doç. Dr. Ebru AKKAYA
İlgili Bölüm : ÇEVRE MÜH.BÖLÜMÜ
Telefon : 0212 383 53 95
Adres : YTÜ İnşaat Fakültesi Çevre Müh. Bölümü
Laboratuvar Web Adresi : .
Yapılan Test : Biyokütle Analizleri
Cihaz İsmi : Raceway Fotobiyoreaktör 60 L
Cihaz Modeli, Özellikleri : Eğitim amaçlı kullanılmaktadır, kalibrasyona ihtiyacı yoktur
Testin Uygulandığı Malzeme : -
Testin Standartları : -
Cihaz Kalibrasyon Tarihi :
Raceway Fotobiyoreaktör 60 L-Fotoğraf