Test Bilgileri

Laboratuvar İsmi

: FİZİKOKİMYA ARAŞTIRMA LABORATUVARI 3

Laboratuvar Sorumlusu : Prof. Dr. Ferdane KARAMAN
İlgili Bölüm : KİMYA BÖLÜMÜ
Telefon : 02123837214
Adres : YTÜ Fen-Edb. Fak. Kimya Bl. 34220 Davutpaşa-Esenler/İSTANBUL
Laboratuvar Web Adresi :
Yapılan Test : En az iki maddenin karıştırılması ile ortaya çıkan partiküllerin mikron haline getirilmesi
Cihaz İsmi : HOMOJENİZATÖR
Cihaz Modeli, Özellikleri : BANDELİN
Testin Uygulandığı Malzeme : Partikül içeren çözeltiler ve karışımlar
Testin Standartları :
Cihaz Kalibrasyon Tarihi :
HOMOJENİZATÖR-Fotoğraf