Test Bilgileri

Laboratuvar İsmi

: KMD-205 Enerji ve Malzeme Laboratuvarı

Laboratuvar Sorumlusu : Prof. Dr. Mehmet Burçin Pişkin
İlgili Bölüm : BİYOMÜHENDİSLİK BÖL.
Telefon : 0000000000
Adres : Yıldız Teknik Üniversitesi, Kimya Metalürji Fakültesi KMD205
Laboratuvar Web Adresi : http://www.bioeng.yildiz.edu.tr/
Yapılan Test : Ultraviyole ve görünür ışık (UV-Vis) absorpsiyon spektroskopi
Cihaz İsmi : UV/VIS SPEKTROMETRE
Cihaz Modeli, Özellikleri :
Testin Uygulandığı Malzeme : Seyreltik sıvı çözelti
Testin Standartları :
Cihaz Kalibrasyon Tarihi :
UV/VIS SPEKTROMETRE-Fotoğraf